Dato: 27. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Jnkpping den 27 Juli 1871.

Kjre Fru Henriques!

Nu er jeg i Jnkping og boer netop i Vrelset tt op til de to hvor De og Deres Mand boede da vi alle tre her traf sammen paa Reisen i Sverrig; det er mig saa levende i Tanken, Aarene der ligge imellem, saa hensvundne at jeg synes at De endnu maa vre her, at jeg kun behvede at banke paa og de kjendte, venlige Stemmer vilde svare mig. Jeg kom her iaftes Kl 10 efter at have telegrapheret om et rigtigt godt Vrelse og det har jeg faaet med en stor Salong til. Jeg hviler i Dag, er trt og har Hovedpine, men vil Gud, naaer jeg imorgen Gtheborg og der vil jeg slutte dette Brev. Jeg forlod Kjbenhavn i Tirsdags Middag; paa Veien ind til Byen for at gaae med Dampskibet, forandrede jeg denne Plan, da det blste og ikke var saa behageligt tilses, jeg kjrte til Banegaarden, men maatte vente halvanden Time fr Toget gik. Jeg tog i Helsingr ind i Briggs Hotel og fik der det eneste ledige, (daarlige) Vrelse, ud til en snever Gade, saa det var ikke fornieligt, jeg vilde da igaarmorges, om Veiret var godt, besgt Collins i Hellebk og frst i Dag begyndt min svenske Reise, men der var saa mange Byger ivente at jeg opgav Hellebktouren, tog over til Helsingborg og maatte her blive paa tredie Time paa Banegaarden, i det jeg i den strke Regn ikke kunde spadsere omkring; endeligt kom jeg afsted. Paa een Station mdte jeg Kongen som tog ned til Beckeskog og paa den nste, jeg troer Sefsj, saae jeg Deres Broder, som opholdt sig der i Egnen, sagde han og spurgte meget til Dem, Deres Mand og Brn; jeg lovede at sende Dem mange Hilsener fra ham naar jeg skrev. I Vognen var jeg med en amerikansk Familie, som udtalte stor Glde da de hrte at de var sammen med Hans Christian Andersen. Idag er jeg nu, som sagt, i Jnkping. Veiret er vexlende, Solskin og Tordenbyger. Her er ganske stille i det store Hotel, frst iaften naar Toget kommer fra Malm fyldes, for Natten, Huset med Reisende, der atter jage afsted i den tidlige Morgen, vil Gud, da jager jeg med!

Gtheborg 28 Juli 1871. Daarligt sov jeg inat for at vre betids oppe. Klokken 6 gik Toget og henimod Eet naaede jeg her til. Det var meget vanskeligt at faae et Vrelse i det bedste Hotel; "Gthe-Kllere" jeg blev puttet op i fjerde Etage, det jeg slet ikke syntes om. De veed, at her netop i disse Dage er stor Tilstrmning af Mennesker, da her, de frste Dage i August, skal vre .en Slags Udstilling og Kap-Seilads. Som jeg sad i Hiden kom Hr Hgg ind af Dren, han havde gjordt Reise fra Marstrand, igaar og i Dag for at trffe mig. Han var glad ved at see mig og lngtes efter Danmark og Vennerne der; han bad mig srligt at hilse Dem og Deres Mand. Hgg bliver her inat og gaaer med mig imorgen i Muset. Jeg vil Sndag eller Mandag besge ham paa Marstrand. Han var saa venlig i Dag at blive her i Hotellet og spise med mig. Nu er jeg ene og V rten har givet mig et lille, men nydeligt Vrelse i frste Etage med Gulvtppe og al Eleganse; nu bliver jeg derfor her i flere Dage tnker jeg. Indtil Tirsdag Middag kan jeg endnu modtage Breve "Gtheborg, poste restante", men senere bederjeg om at Breve indtilvidere, gaae til Christiania poste restante. Det er en lang Vei derop, jeg vil fra Gtheborg bruge to Dage; maa jeg nu kun fle mig rask, jeg er saa srdeles trt og nerveus, har ogsaa Hovedpine, den jeg ikke pleier at lide af. Hils paa det kjrligste Deres Mand, den sde lille Marie, de to voxne Dttre og de unge Snner. - Det er lidt kj edeligt at reise alene mrker jeg nok, det generede mig aldeles ikke i yngre Aar, nu fler jeg mere Eensomheden. Jeg havde bedet Einar Drevsen at ledsage .mig til Norge, men hans Forretninger forhindrede ham deri. Lev vel! naar jeg igjen er i Danmark veed jeg jo at De og Deres Mand nok vil see mig et Par Dage paa Petershi.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Deres Mand beder jeg hilse Melchiors!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 325-28)