Dato: 29. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

690. Til Henriette Collin.

Gtheborg 29.Juli 1871.

Kjre Fru Collin !

Fra Gtheborg faaer De denne Skrivelse; jeg indtraf her i Dag ved Middags tid og skriver strax i denne Aften; jeg haabede at jeg fr min Afreise havde faaet et lille Brev fra Dem, men det forundte De mig ikke.–Aligevel har jeg vret lige ved at besge Dem og at see Ellekilde, thi jeg var i Tirsdags i Helsingr. Det var imidlertid det daarlige Byge?Veir som fik mig til at opgive Besget. Jeg gik nemlig i Tirsdags fra Kjbenhavn, eller rettere kjrte, ledsaget af Fru Melchior, som vilde flge mig om bord i Qvisthuusgaden, men det blste, jeg vilde blive vippet ved at seile til Malm, det var slet ingen behagelig Begyndelse paa Reisen, da vi derfor naaede sterport, sagde jeg, maa Vognen kjre til Jernbanen, saa ligger jeg i Helsingr, og bliver Veiret smukt, tager jeg da nste Morgen til Hellebk og begynder frst Touren i Sverrig paa Torsdag ! og jeg kjrte til Jernbanen hvor jeg maatte vente halvanden Time fr Toget gik. Briggs Hotel ventede jeg at faae det godt, men der var kun et eneste Vrelse ledigt og det vendte ud til en mindre Gade, her var ingen god Luft, slet ikke hyggelig og jeg begyndte med at skjndes om Lagnerne vare vaade eller ikke vaade; jeg laae i Klderne den Nat og da saa Morgenstunden kom, hang der store Tordenbyger paa Himlen, det var slet ikke bedre Veir, end naar jeg tidligere har besgt Dem i Hellebk, og saa bestemte jeg at vente bedre Tid og dampede over til Helsingborg; fik paa Sen svr Byge og da jeg kom i Land ved Helsingborg og gik til Banegaarden, kom en ny, saa jeg blev saa vaad om Fdderne at jeg paa Banegaarden maatte skifte Strmper og derpaa taalmodig sidde her i tre Timer fr Toget gik. Dersom jeg skulde skrive en Bog om Begyndelse[n] af denne fornielige Norges Reise, saa maa den kaldes TungeTimer i Ventesalene. I Onsdags aftes efter Kl 10 naaede jeg Jnkping, bermt for sit udmrkede Hotel. Jeg havde telegrapheret om et godt Vrelse med smuk Udsigt, og jeg fik det og flte mig saa tilfreds at jeg blev her hele dagen igaar. Mod Aften fik jeg Besg af Etatsraad Gammeltoft, som med sin sn havde vret min Nabo. Portneren havde sagt ham at her var en Statsraad Anderson; han forsikkrede at det ikke var nogen Dansk, men tilsidst spurgte han om ikke Statsraaden var H. C. Andersen. Da udbrd Portneren: Skulde det vre Skalden! ham havde Portneren hrt om, men ikke om Statsraaden. Nu sgte Hr Gammeltoft mig og vi kjendtes. Imorges Klokken 6 forlod jeg Jnkping og kom en smuk Vel her til Gtheborg hvor alle Vrelser vare optagne i det bedste Hotel: Gtheborg Klleren, her skal vre Landmands Mde og Kapseilads. Jeg kom op i fjerde Etage. Det behagede mig ikke, dog endeligt drev jeg det til at faae et mindre, men meget elegant Vrelse i Stuen hvor jeg nu sidder ogskriver dette. Den unge Musiker Hr Hgg, som boede hos Melchiors, kom strax i Dag fra Marstrand for at hilse paa mig, igaar havde han, i samme Anledning, gjort Reisen; om jeg tager der hen er ubestemt. Breve kunne endnu naae mig i Gtheborg poste restante, til Tirsdag Middag, men senere, om De glder mig med en Skrivelse vil De da sende samme til Christiania post restante. Min Vaccination slog an, det er nu 15 Dage siden, men endnu har jeg strk Fornemmelse i den ene Kop. Veiret er regnfuldt og blsende. Sy[v]soverdag gav megen Blde, saa det nok, efter gammel Folketro, vil blive regnfuldt i 40 Dage. Hils Deres Mand, Jonas og Louise. Hans Skrifter skal jeg besrge til Norge[,] om det forundes mig at leve og komme der. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost