Dato: 30. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Gtheborg, Sndag den 30 Juli 1871.

Kjre Fru Melchior !

I Torsdags skrev jeg Dem til fra Jnkjping, De vil have modtaget mit Brev. Dagen derpaa, i den tidlige Morgen, fortsatte jeg Reisen med en elskvrdig, ldre Herre, han var General og da han, paa een af Stationerne fik Underretning af Nogen som kjendte mig, hvem jeg var, sagde han mig venlige Ord for mine Skrifter, vi skiltes i Falkjping og jeg blev ene i Vognen lige til Gtheborg. Hotel "Gtha-Kellere", hvor jeg sgte til havde kun eet ledigt Vrelse og det var oppe paa fjerde Sal, jeg maatte derop, men havde dog det Held, fr Aften, at en Reisende tog bort og jeg fik hans Vrelse. Det var i Stuen, meget lille, men srdeles elegant, nyt Gulvtppe, ordentlige Meubler &. Strax ved min Ankomst til Hotellet, bankede det paa min Dr og Hgg traadte ind glad og levende, han havde Dagen forud ogsaa vret her fra Marstrand for at hre om jeg var indtruffet; han bragte Middags Indbydelse til mig fra Hr Bratt, men jeg var trt og bad derfor Hgg hellere at vre min Gjst her i Hotellet, det han var saa venlig at tage imod. Vi talte Meget om Dem og alle Deres, kjre Fru Melchior og han bad mig naar jeg skrev ret at hilse; han lngtes efter Danmark; han maa heller ikke bade sig, han tilbringer nok Tiden med at fiske. Hvorvidt dette er ham godt i dette blsende, regnfulde Veir veed jeg ikke; han blev i Gtheborg Natten over og kom igaar Formiddags hen til mig, han skulle vise mig Posthuset, men vidste nok ikke bedre Besked end jeg, han frte mig op i Raadhuset, siden gik vi sammen til Udstillingen hvor der vare flere smukke Billeder; da vi gik hjem, skyllede Regnen ned, saa at jeg, der var gaaet uden Kalosker, fik vaade Stvler. I Dag, Sndag, tnkte jeg paa at besge Hgg paa Marstrand, men det stadige slette Veir har kuldkastet Touren, jeg tager ikke der hen. Paa Gaden mdte jeg igaar den unge Hr Warburg, som spiiste en Middag ude paa "Rolighed" han tog venlig mod mig og hans Broder frte mig strax hjem til sin unge Frue. Hr Magnus besgte jeg ikke da hans Kone nylig er dd, derimod afleverede jeg det Brev Deres Hr Broder gav mig til Pontus Frstenberg, han aflagde strax en Gjenvisit i Hotellet. Idag kom Konsulen hjem til mig og medbragte den unge Hr Drucker, som er kommet iaftes, i haardt Veir, her til og indtraf ved Midnat, Hr Warburg viiste os Brsen og vi vandrede derfra til Banegaarden hvor han ville modtage sin Gjst ved Landbo-Mdet, Professor Jrgensen fra Kjbenhavn, hvem han ikke kjendte og som jeg altsaa kunde udpege mellem de Fremmede. Middagen har jeg nu tilbragt hos Warburgs hvor jeg traf sammen med den dygtige Forfatter Rdberg, desuden vare der Konsulens Moder, der jo er en Sster til Konsul Salomonsen, dernst spiiste jeg der med Frken Frstenberg, som jeg har seet paa "Rolighed", Broderen Frstenberg og to Herrer Magnus. Paa Hr Rdbergs Opfordring lste jeg for dem: Sneemanden og Hvad Fatter gjr er altid det rigtige. Efter Bordet drev jeg om i den smukke offentlige Have, hvorfra jeg nu er vendt hjem til Hotellet.

Mandag Formiddag den 31 Juli.

Igaar vilde jeg ikke slutte Brevet, jeg var nsten forvisset om at naar jeg udsatte det til i Dag vilde jeg kunde takke Dem for Brev, jeg har derfor strax tilmorgen vret paa Posthuset hvor jeg ogsaa var igaar for at hre om Breve, men ikke eet er indtruffet. Jeg vil imidlertid haabe at Alt paa "Rolighed", staar vel til. Nu beder jeg Dem at de Breve som senere sendes til mig, ikke gaae til Gtheborg, men derimod til Christiania poste restante. Deres Mand, med Carl og Emil, er vel nu paa Reise til Men, skulde de endnu vre hjemme da mange Hilsener til dem, ligesom til Louise, Harriet og Anna og Thea. - Fru Warburg har srdeles bedet mig at hilse, ligesom ogsaa fra hendes lille Dreng Svend , han seer flink og kraftig ud. Lev vel. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad