Dato: 2. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Bjørnstjerne Bjørnson
Sprog: dansk.

Karlstad 2/8 1871.

Kjære Ven!

Allerede har jeg nu været et Par Timer i Karlstad, boer smukt og godt, vil derfor blive her til imorgen Eftermiddag; da flyver jeg, om Gud vil, ind i Norge, der ligger saa forventningsfuldt for mig, som skulde en ny Digtning oprulles og forundes mig - Jeg gaaer i morgen Eftermiddag til Kongsvinger, bliver der Natten over og vil saaledes kunne naae Christiania Fredag Eftermiddag Kl. 6. Man har anbefalet Hotel Prindsesse Louise, faaer De dette Brev betids og er i Christiania, vil De da bede Verten i Hotellet give mig et godt Værelse ikke for høit oppe. Er De ikke, i Byen, haaber jeg, efter Fredag at høre fra Dem hvor jeg kan aflægge Dem et Besøg. De hjerteligste Hilsener til Deres elskværdige Frue og hele Børneflokken. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost