Dato: 3. august 1871
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 3 August 1871

Kjre Ven

Idet jeg paa Familiens Vegne takker mange Gange for Deres Brev fra Gtheborg, vil jeg blot med et Par Ord lade Dem vide, at vi befinde os vel, paa nogle smaa Narrehistorier nr, at vi glde os til at see Dem hos os, og at vi haaber, at De vil tilbringe behagelige Dage i Norden. Jeg hrer, at De har vret hos Warburg, og haaber jeg, at De trffer paa mine Anbefalinger. Der er saa mange Danske i Gtheborg til Landmandsmdet. I Dagbladets Korrespondance fra Gtheborg stod Deres Nrvrelse smukt omtalt. Gade reiste igaar, han skal frst til Jylland, saa til Beethovensfesten i Bonn i Selskab med Carl Andersen. Peter Hansen reiste idag med Collin Lundh og Skram til Wien. / Naar De i Christiania seer Erica Lie og Griegs saa hils dem mange Gange fra os. Veiret, der i lang Tid har vret regnfuldt, er nu bedre og vi have idag Sommervarme. Magnus boer paa Landet hos Hedts, de besgte os i Sndags og beder at hilse Dem. Hgg beder hilset. Hele Huset fra Marie til Pappa med alle Mellemvrender sender Dem de hjerteligste Hilsener og Velkommen tilbage. Jerichaus see vi engang imellem, jeg skal snart see Harriets Studier. Dette sendes til Christiania Poste Restante, og venter vi at hre fremtidige Adresser, da Dttrene vist alle skrive. Jeg skriver dette i en strygende Fart, da Forretningerne tage al min Tid i Beslag. Lev vel hils alle Bekjendte og Venner og glem ikke

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 538-39)