Dato: 4. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kongsvinger den 4 August 1871

Kjre Fru Melchior!

Endelig er jeg i Norge; jeg fli herind igaar Eftermiddags og er overrasket ved den frodigere Natur end jeg saa fra Jernbaneveien gjennem Sverrig. Mine Breve fra Jnkping og Gtheborg vil De have faaet; jeg venter nu ved min Ankomst til Christiania, hvor jeg, om Gud vil, kommer i Eftermiddag, at finde Breve fra Kjbenhavn og vist nok er et af disse fra Dem. Jeg overnattede i Karlstad i et nyt meget godt Hotel og tog derfra igaar Eftermiddags. Strax paa den norske Grndse kom en ung norsk Mand, af de hiere ansatte ved Stationen og bd mig saa venligt Velkommen i Norge, min Kuffert blev slet ikke aabnet, da jeg med god Samvittighed kunde forsikkre jeg intet Toldbart frte med. Paa Banegaarden i Kongsborg traf jeg en Dr Heiberg, en Nordmand, som efter Portrt kjendte mig og bd mig velkommen, han skaffede mig det bedste Vrelse i Bane-Hotellet, og Vertinden prsenterede mig sine Brn, Alle vare de hist elskvrdige. Til Morgen fik jeg sendt fra Dr Heiberg Dagbladet, Illustrerede Tidende og flere Blade. Veiret er smukt, Glommen bruser forbi under mine Vinduer; her er deiligt! Indtrdelsen i Norge er saaledes meget fornielig ; men meget dyr har jeg fundet Reisen hertil, og at man i Gtheborg for Indtrdelse een eneste Gang paa Udstillings Localet maatte betale 4 Rdlr svensk, (2 Rdlr dansk,) finder jeg utroligt dyrt. Jeg traf derinde de unge Herrer Henriques og Hr Trier, de havde Billetter for hele Udstillingstiden. Konsul Warburg var, med Frue, hist opmrksomme mod mig; og jeg kom dog uden Anbefalings Brev; Ingen andre toge sig noget af mig, dog lad mig ikke glemme den kjre Hgg, hvor var han venligsindet og god.

Christiania den 8 6 August 1871 I forgaars Eftermiddag kom jeg da til Norges Hovedstad. Bjrnstjerne Bjrnson tog imod mig paa Banegaarden og kjrte mig hen til Hotel Victoria hvor jeg er srdeles godt inqvarteret. Jeg var en Timestid ude hos Bjrnson om Aftenen; han har kjbt sig et yndigt Huus tt ved Fjorden, hvor der var smagfuldt indrettet. Saa det kan en norsk Poet have. Derude kom Fru Bjrnson og Brnene mig

saa glade imde og jeg traf Hr. Welhavens to Sstre, han selv ligger for Dden i store Lidelser, dernst var Fru Lie, Digterens Kone her og de vare Alle saa glade og forsikkrede at jeg var den meest bekjendte Digter og saa srligt afholdt i Norge. Igaar var mit frste Besg paa Posthuset hvor jeg fik to Breve, begge fra Dem og Deres Mand; det der er sendt til Jnkping har jeg ikke faaet, da det ikke faldt mig ind at sprge der om Brev, kun i Gtheborg og Christiania var det en Aftale at jeg sgte Breve. Nu vil jeg imidlertid herfra skrive til Postvsenet i Jnkping. Med Bjrnson, i hans egen gode Vogn, kjrte vi derpaa ud at sge Valdemar Drewsen, den ldste Sn af Familien i Rosenvnget, som har heroppe ved Christiania en Papirsfabrik. Vi kjrte

derfra op mod Bjerghiden og havde en storartet udsigt over hele Egnen, Staden og Fjorden, derpaa styrede vi mod Thronhjemveien og besgte een af Landets rigeste Fabrik-Eiere Havelskou; han boede ganske kongeligt. Store Vrelser med gode Vggemalerier der fremstillede hist maleriske Partier af Norge. Her var et deiligt Blomsterhuus og tt ved hang i Mngde store modne Druer. Udsigten var aldeles fortryllende. Middagen tilbragte jeg hos Bjrnsons hvor der var flere Damer, desuden Valdemar Drewsen. Vi kjrte derpaa ud til Oskarshal der ligger ved den aabne Fjord og hvor der er flere bekjendte Malerier af Gude. Hjemveien lagde vi gjennem en stor Skovstrkning hvor Gran og Birk duftede i den smukke Sommeraften. Da jeg kom hjem stode smukke Blomster, en heel Kurv fuld, paa mit Bord, sendt mig fra Digteren Lie's Hustru. I Dag skal jeg igjen ud paa Landet til Boghandler Dahls, jeg bliver afhentet Klokken 2. Tiden flyver hen. Jeg beklager at jeg ikke fik mere end 4 Portrtkort af mig med og beder Dem derfor gjre mig den Tjeneste at faae 12 fra Hansen i Bredgaden, jeg har her skrevet et Par Ord om det, men vil bede Dem , i Lbet af denne Uge at sende mig disse i Krydsbaand til Hotel Victoria i Christiania. Deres Mand lser jo dette Brev og jeg trykker heri hans Haand. Hils Dttre, Snner og gode Venner fra Deres taknemlige

H. C. A.

Tekst fra: Niels Oxenvad