Dato: 7. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Christiania den 7 August 1871

Kjre Conferensraad Drevsen,

fortrffelige Ven!

Ja, nu er jeg i Norge og er glad ved Naturen og Menneskene. Jeg fler ret Trang til tale til Dem herom. Hvilken Overgang at komme fra Sverrig herind; Alt er rigere og mere frugtbart end de Egne man der seer fra Jernbanen. Strax paa Grndsen blev jeg hilset "velkommen til Norge" af een paa Stationen ansat Embedsmand; jeg blevet Dgn i Kongsvinger og Lgen der bd mig sin Vogn, og sendte mig alle de sidste danske Aviser. I Fredags Eftermiddag naaede jeg Christiania og blev paa Banegaarden modtaget / af Bjrnstjerne Bjrnson og et Par Venner; han frte mig til Hotel Victoria, hvor jeg er godt indqvarteret. I Aftenbladet stod strax efter min Ankomst et srdeles smukt Stykke om mig. Bjrnson er magels i Opmrksomhed, han er aldeles opfyldt af at jeg skal fle mig vel og glad, som jeg i Taknemlighed og Sandhed er. I forgaars kjrte han mig ud til Waldemar, som vi ikke trafhjemme, derfra til een af Byens rigeste Mnd, jeg troer Halvor Skou der havde en ganske kongelig Bolig med Fresko-Malerier, Vinterhave etc. Om Middag var jeg hos Bjrnson sammen med Digteren LiesKone, Manden er ikke her i Byen, Velhavens Sstre og Waldemar, han saae kraftig ud, var saa freidig, elskvrdig og hjertelig, vi talte naturligviis om alle vore Kjre i Rosenvnget. Efter Bordet kjrte vi til Oscars Hall / og gjennem en Granskov paa Ladugaards en. Her er tilvisse en stor Natur og varmt Hjertelag. (Dog har jeg allerede Fornemmelse af at ogsaa her oppe ere "Partier".) Igaar var jeg paa Landet hos Dahl, Boghandleren, der er blevet gammel og meget graa, men har sin hele Godmodighed. Hans Frue, der nok er tydsk fdt og har vret en bekjendt Sangerinde, frte Toget an paa Udflugt, men det var ikke saa smuk en Vei, som Alt hvad jeg tidligere havde seet og da vi steeg af Vognene for at vandre til en Udsigt, maatte vi over et Morads, jeg fik vaade Stvler, Fru Bjrnson vaade Fdder og saa toge vi to ikke lngere med og lode de Andre lbe at see Udsigten. I Dag har Bjrnson frt mig op paa Egbjerg hvorfra hele Christiania var at see i Fugleperspectiv, da vi kom hjem i mit Hotel var Valdemar her og da jeg spurgte om Theodor Boye, hrte jeg at han blev begravet igaar og hans Kone var hos Sembs, derhen gaaer jeg da ikke i de frste Dage. I Dag er jeg til en stor Middag hos een af de / rigeste Folk, ham Bjrnsen og jeg forleden besgte, han kom strax efter i Hotellet til mig og der er store Fremmede, en engelsk Hertuginde og Flere; imorgen giver den danske Consul en stor Middag og overmorgen om Gud vil reiser Bjrnson med mig op i Ringerige og til Mjsen; vi blive et Par Dage borte. For den ganske srde[le]s Opmrksomhed og det Venskab han viser mig, vilde jeg gjerne vise nogen Taknemlighed, han skal nu have aile mine Skrifter, naar jeg kommer til Kjbenhavn, men der er en lille Ting jeg nskede at erholde medens jeg er heroppe; at jeg henvender mig til Dem om den, ligger i at jeg antager at unge Fru Bytner eller Deres egen Kone, veed hvorledes en saadan lille Kasse kan blive besrget her op med Dampskib eller en Reisende, det er nemlig "min Buste i Biscuit"; den er ganske lille og koster 4 Rdlr dansk hos Bing. Han har fr besrget for mig en lignende velindpakket; vil De lgge de Penge ud for mig til jeg kommer hjem og skaffe mig den her op i Lbet af 8 Dage, kan det ikke skee, da maa jeg vente til jeg selv kan besrge den i Kjbenhavn. Hils Deres Kone, Snnerne og Familien inde hos Bytners.

[langs kanten:] Til Einar skriver jeg her et Par Ord om, at bestille Busten hos Bing.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 675-78)