Dato: 8. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Christiania den 8 August 1871.

Kjre Ven!

Tak for Deres Brev, jeg fik det igaar. Strax paa Grndsen her ind til Norge mdte jeg stor Venlighed, de fleste kjendte mig efter Portrt og da jeg i Fredags Aftes kom her til Byen modtog Bjrnstjerne Bjrnson mig, De veed han havde tilbudt mig at boe hos sig, men jeg foretrak at boe i et Hotel, frte han mig til Hotel Victoria hvor jeg er fortrffelig indqvarteret. Bjrnson er i hjeste Grad opmrksom og hjrteIig, ja der lyser en reen, god Barne-Natur i ham. Han lever aldeles for at gjre mig Opholdet her behageligt. Hver Dag kjrer han om med mig og alt i Lverdags var jeg til en smuk Middag hos ham og hans elskvrdige Frue, sammen med Digteren Lie's Kone, Manden er bortreist, Welhavens Sster, Valdemar Drevsen og Flere. Vi gjorde derpaa en smuk Skovtour og besgte dertil Oscars Hal hvor der er en storartet Udsigt over Fjord og Fjelde. I Sndags var jeg hos vor Landsmand Boghandler Dahl, og igaar hos een af Landets Riigmnd, Fabrik Eieren Skou, der boer ganske kongeligt, der var Riigdom og Smag, deilige Landskabsmalerier og en yndig Vinterhave. Druerne hang store og modne i Drivhusene; her vare mange Embedsmnd, desuden Hertuginden af Rikbrough, som var hist elskvrdig og vi talte meget sammen, det vil sige, jeg talte saa godt, eller rettere sagt slet, som jeg kan tale paa Engelsk! I Dag er jeg til en stor Diner hos vor danske Consul og imorgen gjr Bjrnson og Kone Reisen med mig op til Ringerige og til Mjsen. Jeg er nsten forlegen ved al den overvttes Godhed Bjrnson viser mig; jeg veed ikke hvorledes jeg nogensinde skal kunde gjengjlde det.- Mit Bord pranger med Blomster, de deiligste Roser, fra kjendte og ukjendte Giverinder. - I Aftenbladet, som De maaskee seer, stod i Lrdags et srdeles smukt, velmeent Stykke om mig. Naturen her oppe, er storartet og Menneskene, dem jeg endnu kjende, srdeles hjertelige og velvillige. Det er smukt varmt Veir. Jeg vil tro at det ogsaa er saaledes i Danmark. Derned flyver min Tanke og i det jeg her stter den paa Papiret til Petershi, vil De "vexle" Papiret i mundlige Hilsener til Deres fortrffelige Kone og hele Brneflokken, fra de strste ned til den kjre lille Marie, som dog ikke glemmer mig! seer De Nogen af Melchiors da hils fra

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

,

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 329-31)