Dato: 11. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

692

Til Henriette Collin.

Christiania den 11 August 1871.

Kjre Fru Collin !

Netop i Formiddag, nu jeg allerede er her i Christiania paa 8de Dag, jeg kom forrige Fredag, modtog jeg det venlige Brev De havde sendt mig til Rolighed. Melchiors havde sendt det, tillige med et Telegram der var indtruffet, sendt det740 poste restante til Jnkping, hvor det aldrig faldt mig ind at sprge om Breve, da jeg kun havde opgivet Gteborg og Christiania jeg har saaledes maatte skrive til Jnkping efter de henlagte Skrivelser og fik, som sagt, disse i denne Formiddag. Mit Brev fra Sverrig har De vel faaet?–Jeg kom ind i Norge ved Kongsvinger hvor jeg strax af Flere jeg mdte blev hilset med et Velkommen i Norge !; jeg blev oppe i Grndsebyen et Dgn og gldede mig ved den brusende Glommen og da jeg i Fredags kom til Christiania modtog Bjrnson mig saa glad og inderligt ude paa Banegaarden, vi kjrte sammen til Hotel Victoria hvor jeg er fortrffeligt indqvarteret og hvor jeg hver Dag, siden jeg kom, faaer mange deilige Blomster tilsendt fra venlige Mennesker. Bjrnson nsten lever kun for mig i disse Dage, han kjrer hver Dag om og viser mig herlige Udsigter, frer mig sammen med elskvrdige Mennesker og i forgaars og igaar gjorde vi med hans Kone og to af Snnerne en magels deilig Tour til Sandvigen og Tyrifjord, sov derpaa ved Hnefos og tog igaar med Jernbane til Drammen og derfra med Dampskib i 6 Timer, til Christiania, hvorved jeg saae Fjorden fra det aabne Hav ind til Byen selv. Det frste Besg var imidlertid, som De kan vide ud hos Valdemar, som da om Middagen spiiste med mig hos Bjrnsons, Dagen derpaa gjorde en riig Mand Hr. Halvor Skou741 en glimrende Middag, hvor til Bjrnson og742 Frue vare indbudne, mange Honoratiores og Hertuginden af Ricksbrough hvis Gemal er i Norge for at fiske. Dagen derpaa var jeg til Middag hos den danske Generalconsul Andersen; overalt heiser man festligt det danske Flag og igaar da jeg kom paa Stationen ved Drammen hilsede to Fruer Collet og to Frkner Collet paa mig og bragte mig hver Blomster. Der stod ved min Ankomst til Christiania, et srdeles velvilligt, varmt skrevet Stykke om mig i Aftenbladet, jeg tnker det bliver vel meddeelt i een eller anden dansk Avis. Jeg er meget glad ved Menneskene heroppe og ved det storartede Land. Her er en srdeles skjn Natur, dertil frodigt og friskt!–Jeg kunde have Lyst at komme her igjen en anden Sommer og da blive her i lngere Tid.–Hos vor Landsmand Boghandler Dahl, og hans Frue, De veed at hun har vret Opera-Sangerinde, tilbragte jeg da ogsaa en Middag; Bjrnsen, (med hvem jeg er blevet Duus,) fulgte mig, samt hans Frue. Jeg havde gldet mig til at see Theodor Boye og jeg kommer netop som de begrave ham. Hans Enke kjender jeg ikke og hos Sembs har jeg ikke vret, der er hun for Tiden. Jeg gaaer der hen fr min Afreise, men vil ikke komme der i de frste triste Dage;–Det gjr mig ondt at lse om Slagsmaalet743, hvorledes Rosenberg og Watt ere stdte mod hinanden;.–Jonas er vel oppe ved Liimfjorden? Hils ham!; Deres Mand, Louise ogTheodor vil De hilse. Det er rimeligt at jeg gaaer over Helsingborg hjem, og er da Veiret godt, lader jeg mit Ti staae i Helsingr og gjr en Udflugt til Ellekilde, maa jeg kun ikke blive tvunget til at tage Sveien hjem; skulde der, som Gud forbyde, komme Colera til Stockholm, bliver det nok rigtigst ikke igjen at gaae Landeveien jeg kom.–Men nu Lev vel ! jeg har det godt, seer milde ine, seer Fjelde og Fosser, taler mit Modersmaal og Veiret er dertil varmt og smukt.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

[ I Margen:] Beed Louise vre varlig, Lkatten er farlig !

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin