Dato: 11. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Basns den 23 Mai 1871.

Kjre, fortrffelige Ven!

Iaftes blev jeg glad overrakset ved at modtage Brev fra Dem, skrevet i Kjbenhavn, ja, fra det Huus, hvor jeg har boet i Vinter, hvor jeg r har frosset, prvet Fodkulde og anden Kulde, hvor min Muse aldrig har besgt mig; ikke saa meget som et lille Digt vilde der groe, og dog boe Poeterne her: Hauch i Stuen, De paa frste Sal. Jeg haLslet ikke i vret vel og glad i denne Vinter; derfor har De heller ikke faaet Brev, det, jeg burde have sendt. Tak for den venlige Indbydelse og Tilbud om Huus- og Hjerterum, naar jeg kom til Christiania! Jeg kunde imidlertid ikke tage nogen fast Bestemmelse og har vret tilsinds ganske at opgive Besget for iaar, da hverken De eller Bjrnstjerne Bjrnson vare hjemme. I Juni feirer Grosserer Melchiors Deres Slvbryllup; det er Familie, hvori jeg fler mit bedste Hjem. Allerede om en fjorten Dage flytter jeg ind der paa Deres smukke Landsted Rolighed. Fr i Juli tnker jeg aldeles ikke paa at forlade Danmark, og da - det siger mig nu ogsaa Deres venlige Brev - ere De og Deres Frue ikke i Christiania. Jeg har altsaa Tvivl om, at jeg gjr Reisen. - Nu seer De vel i Theatret Deres Drama: Moder og Sn.

Tak, fordi De sendte mig Bogen! De vil have Fornielse af atsee, hvor vel det bliver spillet; de smukke Tanker i de skjnne Vers komme fuldeligt til deres Ret. Havde jeg kjendt Stykket, fr jeg saae det paa Scenen, og havde vovet at sige min Mening, vilde jeg have bedet Dem forkorte Begyndelsen af anden Act; den lader sig fortrffeligt lse; men paa Scenen omtaler den, hvad vi allerede have se et og hrt i frste Aet. Tilgiv mig, at jeg siger det; hellere burde jeg dvle ved det Smukke i dette Arbeide; hjertelig Tak derfor! Deres lille Pige har vel modtaget de Nye Eventyr og Historier. Snart lser hun dem selv; nu gjr hun Bekjendtskabet gjennem Billederne. Nste Juul kommer andet Bind, hvortil Illustrationerne forlngst ere frdige; tredie Bind kommer frst til Julen 1872. Selvom jeg da er fliet bort fra denne lyse, smukke Verden, skal jeg forud have srget for, at min lille Veninde faaer Bgerne, der ville erindre hende om hendes gamle Ven i Danmark og hendes Forldres

inderligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost