Dato: 15. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Christiania den 15 August 1871.

Kjre Fru Melchior! Det er otte Dage siden jeg strax efter at have modtaget Deres og Deres Mands inderligt kjrkomne Breve, skrev til Dem, jeg vil haabe at De har faaet min Skrivelse og at jeg i een af de allerfrste Dage seer min Bn opfyldt, den at erholde, ved Dem, 12 af mine Portrtkort fra Hansen i Bredgade. Meget har jeg nu at fortlle fra hele forrige Uge; jeg vil see at samle det. Indbydelse flger paa Indbydelse, Alle kappes om at vre elskvrdige imod mig, og nsten faaer jeg for mange Besg, idet jeg dog trnger til nogen Hvile. Deilige Blomster blive sendte og mangen venlig Hilsen faaer jeg af Folk jeg ikke kjender. Jeg har faaet mangen Velkomst Skaal og Danebrog er altid heiset hvor jeg paa Landet modtages til Gjst. En stor Middag holdtes hos en riig Fabrikeier Halver Skou, hvor en engelsk Hertuginde og jeg syntes de to feirede. En Middag har jeg vret hos vor General Konsul Andersen, dernst hos Boghandler Dahl, Agent Rolfsen, (hvor der blev sjunget en Sang til mig). En livlig Middag tilbragtes hjemme hos Bjrnson, der med sin Kone er magelst elskvrdige mod mig; vi have gjort flere Toure sammen, ja een der varede i to Dage. Vi kjrte frst til Sandvigen hvor en riig og elskvrdig Mand Hr Brodtkorb, der havde besgt og indbudt mig, ventede med stor Frokost, og flere Gjster. Vi kjrte derpaa gjennem den duftende Skov, plukkede Jordbr derude og saae ned, udover Tyrifjord, Natten tilbragte vi ved Vandfaldet Hnefoss og kjrte derpaa med Banetoget til Drammen een af de skjnneste Veie man kan nske sig; Floden tt ved dannede Fald paa Fald; og da jeg naaede Stationen ved Drammen bragte fire Damer (Collet) mig hver en smuk Bouquet. Jeg kom nu med Dampskib til Christiania og saae hele Indseilingen i den store Fjord. - Imorgen skal jeg staae Fadder hos een mig ukjendt Familie af Bjrnsons Bekjendtskab; paa Torsdag er jeg hos Kjrulf, (Fruen er en fdt Schnedorf fra Helsingr). Paa Fredag skal der i bothanisk Have vre et stort Selskab for mig, hvor der kommer Herrer, Damer og Brn. Paa Lverdag reiser jeg med Bjrnsons til Mjsen og bliver to Dage borte. Jeg fik Brev fra Hr Harald Skovby, som skriver at vi kjende hinanden fra "Rolighed", og beder mig om at komme til Modum og da lse lidt for dem der, men det bliver der ikke af denne Gang, min Tid er altfor optaget, ja jeg har maatte[t] opgive at komme ud i Landet til Digteren Munch, som har sendt mig Indbydelse fra den Familie han er hos. Mit Afslag synes han ikke om; men jeg kan ikke udholde et saa bevget Reiseliv. Det er en kjedelig Sag med det Sammenstd i Tivoli, hvorledes dmme Folk herom hjemme, mod Watt eller mod Rosenberg; dog det glemmes vel snart. - Fortl mig lidt om hvorledes Anna har det, hvorledes Louise og Harriet finde sig, hvor meget Deres Mand og Snnerne have nydt Reisen til Men, lad mig vide hvor mange Gjster der er paa Rolighed og hvordan Livet udfolder sig der. Hils dem Alle, Alle. Fru Johanne og lille Sally haaber jeg ere i bedre Befindende end da jeg hrte sidst om dem. Thea sendes da ogsaa min Hilsen, ligesom alle Torsdaggjster, Fru Bloch, Fru Lund, men for alle disse Hilsener maa De ikke glemme at der ogsaa bringes een til Jomfruen. Og nu lev vel! De veed selv hvor svrt det er i stor Travlhed at skrive Breve og i stor Travlhed er Deres taknemlige

H. C. Andersen [i

marginen, s. 4:]

Lad Poul ikke glemme mig!

Tekst fra: Niels Oxenvad