Dato: 24. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Christiania den 24 August 1871

Kjre Fru Melchior! (og Deres Mand!) Alle mine Breve heroppe fra Norge blive afjagne, jeg faaer ikke et stille ieblik til at skrive i, og dog maa De hre fra mig - Brevene ere ikke til Peter Hjort, blive ikke trykte og jeg tr lade Pennen lbe og Hjertet lbe; det er i Aften den sidste Aften jeg er her i Christiania, imorgen Eftermiddag, om Gud vil, reiser jeg til Kongsvinger, og derfra ind i Sverrig og hjem. Her er i de sidste Dage blevet regnfuldt og meget koldt, det er de her saa kaldte "Jern-Ntter", som begynde, og tidt umaadeligt skader Hsten, det bliver ikke lnger god Tid til at flyve mere nordpaa. Om den hjertelige og tillige smukke Fest der blev givet mig i bothanisk Have har vistnok danske Aviser fortalt, jeg tnker at Bille eller Ploug har optaget Jrgen Moes varmt flte Tale hvori vort Land berres med stor Kjrlighed. Jeg har ogsaa vret til Rusgilde heroppe, derom skal jeg hjemme fortlle Dem, her kun det, at de unge Mennesker vare magels begeistrede og elskvrdige mod mig, da jeg stod paa Talerstolen for at takke dem, trngte de saaledes om den at jeg var bange for at vlte. Der fik jeg Haandtryk og Hurra-Raab! Hver Dag har jeg vret til Festmaaltid, paa een Dag nr hvor jeg laa syg deraf, jeg har ikke Legeme til saaledes ideligt at vre med, tale og tumle mig. I Dag var jeg da til den sidste Middag og det var hos Christianias hiest staaende Mand Statsraad Stang, alle Byens frste Embedsmnd vare her og jeg havde den re at fre Fruen til Bords. Det var ivrigt en livlig Middag og Alle saa hjertelige og opmrksomme. Hver Dag, siden jeg kom, imorgen er det allerede tre Uger, har jeg faaet tilsendt deilige Blomster. Imorges kom en lille sexaars Pige, kldt i norsk Bondedragt; det var en Datter af Professor Fearnley. Pigen fulgte hende, hun havde en uhyre stor, smagfuld Bouquet af Markblomster og Kjkken Urter, baade Rdkaals Blad, Gullerod Top og rter, deiligt stillet sammen, gid jeg kunde bringe den hjem, men den holder sig ikke saalnge. Moderen havde givet Brev med, det skal De see. Jeg skal fortlle Dem om en storartet "staaende Middag" igaar, hos Konsul Petersen, hvor Alt var umaadeligt rigt, uendeligt velmeent, men dog saa forskjelligt fra hjemme. Der traf jeg ogsaa Hr Erik Bgh, som iaften holder Foredrag heroppe. Bjrnson har jeg i de sidste Dage kun flygtigt seet, hans Fader ligger for Dden og han er saa dybt betaget. Igaar var jeg i Theatret, hrte frste Act af Klrkevnget; Fru Ursin, Datter af Stolemager Hansen, udfrte Prindsessen af Navarras Parti. Ogsaa Wolff og hans Frue saa jeg (Wolff er Sn af Prsten Wolff i Kjbenhavn og var, om jeg husker ret forlovet engang med Dr Ryges Datter som var ved Det Kongelige Theater, (siden Grevinde Holck). Her er Partier og Brydninger heroppe, fler jeg, jeg troer imidlertid at jeg er sluppet godt imellem dem. Jeg er, sagde en Gang en tydsk Stormand, den bedste danske Diplomat han kjendte. Jeg flger mit Hjerte og Instinctet og slipper igjennem; jeg har prvet det her. Men ikke nok kan jeg udtale og vre lykkelig over det magelse Hjertelag Alle har mdt mig med. Paa Onsdag eller Torsdag kommer jeg i nste Uge til Kjbenhavn, jeg telegrapherer Tiden, har De Plads til mig da kjrer jeg lige til Rolighed, bliver i Ro nogle Dage og tager da til Petershi en Uge og tilbage igjen vil og kan De have mig lidt lngere

[i marginen, s. 4:] Lad mig finde Brev i Hotel Briggs i Helsingr Hjerteligst

H. C. Andersen

[i marginen, s. 1:] Hils Deres Mand, Louise, Anna, Harriet alle Brnene.

Tekst fra: Niels Oxenvad