Dato: 28. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Jnkping 28 August 1871.

Kjre Fru Melchior! Mit seneste Brev fra Christiania haaber jeg at De har modtaget. Jeg reiste derfra i Fredags. Bjrnson fik jeg ikke at see fr Afreisen, han var hos sin Fader der laae i Ddskamp. Paa Banegaarden fik jeg Efterretning om at Faderen var dd i denne Time. Det stemte mig ganske veemodig. Veiret var koldt, ud paa Aftenen kom jeg til Kongsvinger, hvor jeg overnattede og Vrtindens Brn bragte mig Blomster. Paa den sidste norske Station stod en ung Pige, Datteren af Prsten som ogsaa bragte mig Blomster og Tak for mine Eventyr. Paa den svenske Grnse blev mit Ti slet ikke aabnet, og ved hvert Banetogs Omskiften hjalp altid Herren jeg kjrte med at bre mine Sager. Kort sagt jeg har nydt utrolig Hflighed. Iaftes kom jeg her til Jnkping og gaaer i Eftermiddag til Alfvestad, Christina Nilssons Hjemstavn og kun faae Mile fra Vexi hvor Tegnr levede, der slutter jeg imorgen mit Brev.

Alfvestad 29.

Nr var jeg igaar ikke kommet ind paa Banegaarden i Jnkping. Hele Byens Befolkning var strmmet derhen for at see Soldaterne, som Tog paa Tog droge ned til Skaane hvor Maneuvrerne holdes! Byens Folk fik ved Bekjendskab Lov til at komme ind, men vi som skulde reise maatte vente til det behagede at aabne Ventesalen, jeg var meget vred og da jeg endelig kom ind og Mange kjendte og hilsede paa mig, beklagede jeg mig; men nu kom en ny Forskrkkelse. Paa alle Stationer var der Soldater og jeg kunde komme i den Forlegenhed ikke at finde Huusly i Alfvestad; vel havde en Greve Rosen jeg kjender lovet at bestille Vrelse til mig, men det kunde vre glemt og jeg maatte da blive hele Natten i Vente-Salen. Generalen for Regimentet fra Jnkping, en Baron Lauhusen, som var i samme Vogn som jeg, betroede jeg mig til og han var saa venlig at tilbyde mig Plads i sin Stue naar vi kom der og jeg ikke fik Leilighed, dog denne fik jeg men det var en stiende Nat, Tog kom paa Tog, der blev sjunget og raabt Hurra. I Aften, om Gud vil, naaer jeg Helsingborg og imorgen Onsdag gaaer jeg til Helsingr, desvrre er Collin aldrig i Hellebk Onsdag og vil jeg see ham maa det vre om Torsdagen; er Veiret derfor godt Torsdag- Morgen, kjrer jeg til Hellebk og kommer frst til Kjbenhavn Fredag med det Tog som indtrffer der nogle Minutter fr Klokken to. Kun i Tilflde at jeg kommer til Rolighed Torsdag, telegrapherer jeg til Rolighed, uden Telegram eller nyt Brev indtrffer jeg frst, som sagt Fredag. Meget glder jeg mig til at samles med alle kjre paa Rolighed. Hjertelige Hilsener.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad