Dato: 31. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 31 August 1871 [fejlskrivning for 1872]

Kjre Fru Koch!

Nu har jeg snart vret 14 Dage paa det gjestfrie Basns og det er min Bestemmelse, om Gud vil, at jeg paa Mandag eller Tirsdag, den anden eller tredie September reiser ind til Byen og bliver i mine Vrelse[r] i Nyhavn; Theatret aabnes, jeg lnges efter at hre Musik, Efteraaret rykker frem og efterhaanden komme kjre gode Venner til Byen; disse er blevne den hele Tid i Ny-Kongensgade, men da var jeg udenbyes, vi have kun lidt seet hinanden og De og Deres have slet ikke hrte de fire nye Eventyr og Historier jeg har skrevet under Opholdet paa / Rolighed, men nu bliver der jo Tid og Leilighed dertil. Jeg er altsaa i den kommende Uge i Byen og er det samme Tilfldet med Dem og Deres da kommer jeg, efter gammel vanlig Skik hos Dem, paa Fredag Klokken 4 ud i ny Kongensgade, det vil sige om De ikke sender mig Afbud, (Nyhavn 18).

Sommeren har jo vret magels deilig, og nu i den kjliger[e] Tid, nu jeg kommer til Byen, glder jeg mig ret til at besge Udstillingen. Til Tivoli maa jeg daa ogsaa en Aften, tnk, jeg har i hele mit Liv neppe vret der fire Gange, men det ligger i at jeg senere, end iaar, er kommet ind fra Landet, og da har jeg flt det for koldt om Aftenen / til at vandre om derude i Lystigheden under aaben Himmel.

Hils Deres Brn og Brnebrn, de alleryngste maa jeg [!] nu nsten reent have glemt, "Ven Andersen", men det opfriskes vel igjen naar vi nu mdes. Gid at jeg maa finde dem Alle vel og glade.

Hjerteligst.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 361, billednr. 7004-06)