Dato: 5. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Dahl
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5 September 1871

Kjre Hr. Dahl!

Af hele mit Hjerte takker jeg Dem for den store Deeltagelse og det varme Sindelag De viiste mig under mit Ophold i Christiania. Hver Dag gldede De mig med Deres venlige Besg, De og Deres Frue modtage mig saa gjstfrit. Jeg er vis paa at jeg snart vilde have flt mig hjemme paa Deres hjemlige Landsted. Bring Deres Frue og Datter de bedste Hilsener og glem heller ikke Naboens; jeg glemmer ikke min lille Gudsn Dagfinn, til Julen skal han hre fra mig. Ved Afreisen saae jeg flere af mine Venner ude paa Banegaarden; Bjrnson var naturligviis ikke derude; hans Fader laae i Dds Kampen, jeg hrte snart at Gud havde kaldt ham, det var netop i det jeg afreiste. I Kongsvinger og senere paa den sidste Station i Norge, fik jeg forret smukke Blomster af et par unge Piger. Hvor er jeg glad ved Besget i Norge, glad ved Modtagelsen og hele Opholdet. Jeg fler Trang og Lngsel efter at komme der igjen, srligt for at see noget Mere af dette storladne Land. Vil Gud reiser jeg vist til Bergen nste Aar. Ved Hjemkomsten forleden Dag, fandt jeg imidlertid et inderligt varmt skrevet Brev fra Amerika, med gldende Skrildringer om Landet og om det Hjerteslag som der slog mig imde; man forsikkrer jeg skal faae en saa jublende Modtagelse som jeg aldrig drmte den. Men jeg kommer ikke! Det store Verdenshav ruller mellem Landene. Let os nart kommer man derimod, over Sverrig, til Frndelandet Norge. De maa endeligt hilse hver af mine mange Venner og Veninder, De taler med, sige hvor glad jeg er ved Besget, hvor taknemmlig jeg er herover. Een Sag har jeg endnu paa Hjertet, den gleed bort ved Arfreisen fra Hotellet, naar De en Dag gaaer der forbi, faae da at vide om den Droske-Kudsk som kjrte mig fra Rusgildet, siden indfandt sig og om han er betalt. Jeg vil vre meget ilde stemt om jeg stod i en Gjld, der kunde glemmes. Seer De den unge Klausen, da siig ham at han snart faaer Brev fra mig; disse frste Dage her hjemme flyve hen for mig, jeg har megen Korrectur paa Fortsttelsen af de illustrerede Eventyr at lse og Besg at aflgge saa at min Tid er optaget. Jeg boer paa "Rolighed", gammel Kalkbrnderivei hos Grosserer Melchiors og vil blive saare Glad om jeg en Dag modtog et Brev fra Dem og hrte om Dem og Deres, og at Vennerne erindre Deres taknemlige

H. C. Andersen.

E.S.

Imorgen, den 6 September er det netop 52 Aar siden jeg 1819 frste Gang kom fra Odense til Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 75-77)