Dato: 10. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Til Hr M. Melchior

"Petershi" ved Klampenborg den 10 Sept 1871.

Kjre fortrffelige Ven! Ja ogsaa jeg er nu borte fra det hjemlige "Rolighed", igaar kom jeg her til Petershi; Deres Kone og Brn fulgte mig, eller rettere, paa deres Middagstour til Fru Johanne, frte de mig herhid. Sen rullede, Vinden blste strkt, saaledes har det nu vret i to Dgn; jeg har ret tnkt paa Dem, Louise, Anna og Carl, hvorledes det for Dem var med Vind og Veir, jeg har frygtet at De have prvet det meget stormende ude paa Nordsen. I Nat da jeg slet ikke kunde sove, Sengen var mig for haard, mit Leie ganske anderledes end jeg er vant til, laae jeg ret og tnkte paa Dem og Deres; Vinden tog Tag i Huset, den susede i Trerne udenfor, gid at De ikke maa have fornummet det saa voldsomt; dog nu, jeg skriver dette, har De vistnok naaet Themsens Munding og er i L. Alle paa "Rolighed" bleve vi glade da Telegrammet kom, men endnu mere, da saa snart efter Brevet indtraf med fuldstndigere og gode Efterretninger. Jeg kan tnke mig hvor ungdomsfrisk Carl modtager alle de nye Indtryk. London maa srligt overvlde ham og jeg haaber at De ikke glemmer at han besger britisch Musum, for mig nsten det Interessanteste i den store Verdensby. Jeg er nu begjrlig efter at vide om han overvintrer i England, Belgien eller Schweiz.

I Fredags stod et smukt Stykke i Dagbladet, (eller Fdrelandet) om de kjbenhavnske Handelsmnd, som havde til det Almenes Bedste afkjbt de to Gaarde ved Peer Madsens Gang, samt Meddelelse stod der, om den storartede Gave, jeg troer 1/2 Million som Fru Raben, fdt Bornemann, og hendes afdde Mand have skjnket Folket. Der er noget Oplftende, Gldeligt i at fornemme Sligt. Hils den kjre Anna, Louise og Carl! gid at vi stadigt erholde kun gldelige Efterretninger om dem! Lev vel!

Deres inderligt hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad