Dato: 12. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Amalie Heyerdahl
Sprog: dansk.

Petershi 12 September 1871

ved Klampenborg

Kjre Fru Heyerdal.

Allerede har jeg vret en Stund i Danmark, men i den var og er min Tanke ofte i det venneslle Kristiania; jeg seer fra Deres Huus ud over erne i Fjorden, vandrer fra Slottet ned igjennem Gaderne og erindrer de mange venlige Ansigter som mdte mig. Ja, tilvisse, det var smukke Dage der forundtes mig i Norge. Tak for al den Deeltagelse og Hjertens Godhed, De og Deres Mand viiste mig! Tak for de Bekjendtskaber jeg ved Dem erholdt, mellem disse beder jeg srligt hilse Familien Pihl. Tak for Druerne De sendte mig ved Afreisen. Jeg bragte disse urrte til Kjbenhavn, for at vise at der var et Viinland nordpaa. Druerne bleve spiiste i mit Hjem hos Melchiors og de vare overraskede ved den Sdhed og Modenhed Frugten havde, langt anderledes og mere fremme end her i Drivhuset. /

Med Banetoget fra Christiania kom jeg samme Aften til KongsVinger, hvor jeg blev venligt modtaget og af Brnene i Stationshuset fik i Morgenstunden en Bouquet fra deres lille Have. Med Toget gik det nu afsted mod Sverrig, men paa en af de sidste Stationer i Norge, gaven ung Pige, Datter af Pastor Fearnlay, mig endnu en Bouquet som sidste Hilsen fra det deilige Land jeg forlod. Een Bouquet fik jeg frisk bragt hjem til Danmark, idet jeg hver Nat havde den i Vand, det var en Sammenstning af vilde Blomster og Kjkkenurter, der var Lyng og Rn, der var rter og Gulerdder, jeg fik den i Kristiania af Professor Fearnlays lille Datter, der fr min Afreise kom kldt som norsk Jente og bragte den. I Sverrig blev jeg en Dag i Jnkoping og i Alfwestad. Der var stort Liv og Rre hele Veien, idet norske og svenske Soldater droge til Skaane hvor Maneuvren holdtes. I deiligt Veir kom jeg til Danmark, da fulgte kolde stormfulde Dage, nu er det igjen / deiligt Veir, Sen blank og blaa, Solen varm og Lvet har Efteraarets brogede Pragt-Farver. Jeg er i denne Uge i Besg hos Venner, ude paa Strandveien, tt ved Klampenborg, men frstkommende Mandag vender jeg igjen til mit Hjem hos Me1chiors, paa "Rolighed" tt ved Kalkbrnderiet udenfor Kjbenhavn. Frst i October fltter jeg ind til Byen og fr kommer jeg ikke i Theatret. Bournonville komponerer, hrer jeg, en ny Ballet, Motivet fra Andersens Eventyr, deris kal nok i en Drm, en lille Dren drmmer, vises et Par af mine Eventyr, jeg er nysgjerrig, jeg veed jo at Bournonville nsten altid leverer noget genialt Smukt. Fra Reitzel har jeg Hilsener, jeg har talt med ham og fandt ham livlig og at han saa vel ud. Vil De nu udstre et heelt Blomsterflor af Hilsener fra mig, frst i Deres eget Huus til Mand og Datter, item til Frken Bving, senere til Venner / og Bekjendter, srligt til Fru Halvor Skoug og til Familien Brodtkorbs, om De omgaaes med samme; de reise nok mod Vinter til Italien, jeg haaber at erfare naar de ere i Kjbenhavn. Hvorledes gik det med Hr Isaksens Oplsning af mine Eventyr? Jeg har ikke seet norske Aviser og veed saaledes ikke hvilke Eventyr han lste og hvilken Virkning de gjorde. - Som en smuk Sommernats Drm har jeg nu i Tanke Besget i Norge, gid Venner deroppe med samme Sindelag erindre Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus