Dato: 13. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Petershi den 13 Sept 1871

Kjre Fru Melchior! Veiret er smukt, Sen blank og stille! hele Livet her ude mildt og stille; jeg er ved at rulle mig, om ikke i mig selv, saa i Brevskrivning, dog i hvor meget jeg sidder i min Stue og i hvormeget jeg skriver, den Gjld vidt om, faaer jeg ikke afbetalt. De har vel faaet mit Brev herude fra? Jeg veed hvorledes Deres Tid er optagen, saa at jeg forlanger ingen Skrivelse igjen; igaar var jeg paa Teglgaarden, til Elysium er Veien lidt for lang, dersom ikke De, en Dag i Ugen kjrer forbi og tager mig med; jeg hrte paa Teglgaarden at De havde faaet Brev fra Deres Broder, Hr Simon Henriques og at Deres Mand og Brn der havde tilbragt Middagen og saa ud paa Dagen vare gaaet ombord. Jeg vil haabe at de i Velbefindende ere naaede London. Derfra har De vistnok i Dag Brev, tnker jeg mig. - Hvorledes staaer Alt til paa Rolighed? Thea og Emil ve, i deres Ansigts Sved, Skolegjerningen; Hariette er den elskvrdige ung glade Pige, som altid og Hgg sidder ved Klaveret, eller puster og brummer Melodier, Harmonier, maaskee uddelige Toneslyngninger og engang imellem kommer jeg ogsaa i Tanke hos alle Kjre paa Rolighed, jeg lnges derhen, ihvor godt jeg har det paa Petershi og i hvor venlige og opmrksomme de Alle her ere imod mig. Jeg har sagt at jeg tager herfra paa Mandag efter Frokost, en Vogn finder jeg nok herude og da henimod Middag, Roligheds Middag, holder jeg udenfor og er glad ved at vre hjemme, lang Tid bliver det jo ikke, uagtet jeg veed der er baade Huusrum og Hjerterum. Jeg lnges ogsaa efter i Begyndelsen af October at indrette mig og da tage fat paa Udarbeidelsen af mit Livs Eventyr, saaledes som jeg tnker mig at den amerikanske Udgave skal optrde her hjemme nste Juul. Hils Carl Block og Frue! hils Frken Carock [Caroc] om hun er i Besg, det jeg forstod vilde blive Tilfldet. - Min blide Veninde, som aldrig driller mig, Frken Sophie har det vel godt? Jeg glder mig til at see hende! Naar De skriver til Deres Mand og Brnene, da kan De i Sandhed sige at der ikke gaaer en Dag, de jo ere i mine Tanker, -

Senere paa Dagen.

Robert fik jeg til at gaae over paa Teglgaarden for at hente et Par Handsker jeg glemte der i gaar og at hre om de vidste Noget om vore Bortreiste; Handskerne fik jeg og hvad der endnu var bedre, gode Efterretninger fra Engeland. Veiret maa altsaa der ikke have vret slemt som hos os. Frken Anna, som med Miss Wood besger Rolighed imorgen, er Brevbringerske, giv hende et Par venlige Ord, mundtlig, tilbage til

Deres taknemlig hengivne

H. C.Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad