Dato: 15. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Petershi", Fredag Formiddag den 15 Sept 1871.

Kjre Fru Melchior! Iaftes modtog jeg Deres venlige Skrivelse, Tak fordi De tvang Dem Tid til at skrive den. De to unge Piger fortlle om den livlige middag paa "Rolighed"; gid at jeg havde vret der, saa havde jeg hrt ogsaa Billes Skaal-Tale og seet ham fr han flyver ned til Italien. Det lykkelige Menneske der saaledes altid kan flyve afsted. Hils ham og Fruen! Efterretningerne fra Engeland ere jo fortrffelige, og jeg haaber til Gud at de saaledes ville vedblive. Jeg lnges nu efter at gjensee "Rolighed", uagtet man herude er nrmere Stranden, men det er en fl stinkende Landevei man har at gaae, Grfterne staae med raadent Vand, var jeg Professor Hornemann jeg skulde nok slaae Alarm. - I Dag gik jeg op til Klampenborg, Sundet var opfyldt af Skibe, jeg talte 91. I Dag have vi ogsaa en Fest, Miss Wood feirer sin Fdselsdag, hun har faaet et Bundt Handsker af Deres Svigerinde og en "Slje", eller hvad den Ting kaldes, et norsk Smykke, af Deres Broder. De er saa venlig at sige mig at Vognen fra "Rolighed", rimeligviis, afhenter mig; det ligner Dem! De er altid Betnksomheden og Opmrksomheden! jeg havde ellers leiet en Char a banc, men hellere kjrer jeg med Christian. Jeg venter ham Mandag mellem Klokken 1 og 3. Ordet i Deres Brev: rimeligviis , gjr jo Sagen svvende, men nu faae vi see. Deres Middag er jo ikke fr 5? Fru Henriques troer nu ogsaa at De kommer her Sndag; hun har i det mindste bedet sin Mand at skrive herom. Tolv Breve har jeg faaet expederet fra Petershi, det er altid et Udbytte, men min Brev-Gjld er dog endnu bundls. Hils Harriet, Thea og Emil! Hils de kjre bortreiste! Hgg er vel i straalende Humeur nu isr da han har sine svenske Venner saa nr? Den lykkelige, der er saa ung, saa talentfuld og frste gang flyver mod Syden.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen E.S.

"Lotteriet" har ved

denne Trkning heller ikke viist mindste Opmrksomhed mod mig. Jeg nsker kun 50000 Rdlr.

Tekst fra: Niels Oxenvad