Dato: 16. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Rachel Cohen

Petershi den 16 Sept: 1871.

Kjre Fru Cohn!

De sagde for et ieblik siden at De gjerne vilde eie et Brev fra mig; det vil da sige, have min Haandskrift; den er tydelig, men ikke nydelig, i Skoletiden fik jeg altid kun "Godt med ?" for samme, For dog at give Noget vil jeg give et lille Digt.

#

Alt farer hen som Vinden,
Her er ei blivende Sted.
Snart svinder Rosen paa Kinden,
Smilet og - Taarerne med.

Hvorfor vre bedrvet?
Hen farer Sorg og Fortrd; /
Alt farer hen som Lvet,
Tiden og Mennesket med!

#

Alt er Forsvinden, - Forsvinden,
Ungdom, dit Haab og din Ven,
Alt farer hen, som Vinden,
og kommer aldrig igjen!

-

Verset er noget veemodigt, nedslaaende, derfor endnu en ille lysende Tanke.

"I den engelske Marine gaaer gjennem alt Tougvrket, smaat og stort, en rd Traad, der antyder at det tilhrer Kronen; i det menenskelige Liv, i Smaat og Stort, gaaer en usynlig Traad som siger at vi tilhre Gud!"

Og her med vre dette lille Brev sluttet.

Deres hengivne, rbdige

H.C. Andersen

[Udskrift:]

Til Fru Kohn fdt Henriques for Tiden paa Petershi

Strandveien ved Klampenborg.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 362, billed 7007-09)