Dato: 26. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed, sterbro, Kjbenhavn. den 26 Sept 1871.

Kjre Fru Scavenius!

I forgaars modtog jeg Deres Naades Brev, det jeg meget lngtes efter; hele Sommeren havde jeg Intet hrt fra Dem, vidste ikke hvorledes De og den kjre Otto Scavenius levede og tumlede sig. De ere altsaa nu i disse Dage begge paa det hyggelige Basns og Frken Lutzov er hos dem. Min hjerteligste Hilsen til den Alle, den klinge heelt over til Borreby, hvor vist nok dog den lille Rose har glemt mig! Lad hendes Hukommelse opfriskes om mig. Det kunde bedst skee ved mit Besg paa Basns, det De Alle forunde mig, men jeg har saadan en Mngde Correctur paa Fortsttelsen af den illustrerede Eventyr Udgave at lse, den jeg maatte lade ligge hen under Besget i Sverrig-Norge, at jeg ikke tr flyve fra Byen for det frste, imidlertid er Jagten forbi, Deres Naade og Otto Scavenius komme jo at overvintre heri Staden, og jeg maa altsaa opgive at flyve ud til Basns. Jeg flytter i de frste Dage af October ind til Kjbenhavn hvor jeg hos Frken Hallager, har faaet Vrelser i Nyhavn, netop de samme som Saint-d Aubin havde, og hvor Deres Svigersn, som ganske ung, har boet. Det er noget langt nede i Nyhavn, og Brolgningen srdeles slet. Vrelserne dertil ligge altid i Skygge, paa mit Sovkammer nr, som vender ud mod bothanisk Have, men jeg kan nu ikke finde bedre Leilighed, denne er da paa frste Sal. Jeg hrer jo nok fra Deres Naade om naar De flytter til Byen, ja jeg faaer maaskee lidt tidligere Brev. Tak til Dem og den kjre Otto forde de vilde see mig, jeg glder mig til at tage Gavn heraf en beleiligere Tid og er med hele min Tak og mit Hjertelag hos Dem begge. Hils alle Kjre. Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus