H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 26. september 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 26. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed, Østerbro, Kjøbenhavn. den 26 Sept 1871.

Kjære Fru Scavenius!

I forgaars modtog jeg Deres Naades Brev, det jeg meget længtes efter; hele Sommeren havde jeg Intet hørt fra Dem, vidste ikke hvorledes De og den kjære Otto Scavenius levede og tumlede sig. De ere altsaa nu i disse Dage begge paa det hyggelige Basnæs og Frøken Lutzov er hos dem. Min hjerteligste Hilsen til den Alle, den klinge heelt over til Borreby, hvor vist nok dog den lille Rose har glemt mig! Lad hendes Hukommelse opfriskes om mig. Det kunde bedst skee ved mit Besøg paa Basnæs, det De Alle forunde mig, men jeg har saadan en Mængde Correctur paa Fortsættelsen af den illustrerede Eventyr Udgave at læse, den jeg maatte lade ligge hen under Besøget i Sverrig-Norge, at jeg ikke tør flyve fra Byen for det første, imidlertid er Jagten forbi, Deres Naade og Otto Scavenius komme jo at overvintre heri Staden, og jeg maa altsaa opgive at flyve ud til Basnæs. Jeg flytter i de første Dage af October ind til Kjøbenhavn hvor jeg hos Frøken Hallager, har faaet Værelser i Nyhavn, netop de samme som Saint-d Aubin havde, og hvor Deres Svigersøn, som ganske ung, har boet. Det er noget langt nede i Nyhavn, og Brolægningen særdeles slet. Værelserne dertil ligge altid i Skygge, paa mit Sovkammer nær, som vender ud mod bothanisk Have, men jeg kan nu ikke finde bedre Leilighed, denne er da paa første Sal. Jeg hører jo nok fra Deres Naade om naar De flytter til Byen, ja jeg faaer maaskee lidt tidligere Brev. Tak til Dem og den kjære Otto forde de vilde see mig, jeg glæder mig til at tage Gavn heraf en beleiligere Tid og er med hele min Tak og mit Hjertelag hos Dem begge. Hils alle Kjære. Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus