H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Annie Bentley 27. september 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 27. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Annie Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn [27.] Sept. 1871.

Meget ærede Frøken!

For nogle Uger siden, under mit Ophold i Norge, netop idet jeg vilde reise hjem til Danmark, modtog jeg det venlige Brev De, da Deres Hr. Fader laae syg, havde skrevet for ham; jeg blev meget glad ved at see mig, efter mange Aar, saa hjerteligt erindret af ham, og skrev strax igjen da jeg kom her hjem, i det jeg glæde[de] mig til, i et kommende Aar, at trykke hans Haand, naar jeg rimeligviis kom til London. Nu læser jeg i danske Aviser at Vorherre har kaldt ham til sig; og jeg saaledes altsaa ikke mere skal mødes med ham her paa Jorden; det er mig nu en Trang at udtale for Dem min Deeltagelse i Deres Sorg ved Tabet af en saa kjærlig og ædel Fader, til Dem og Deres Nærmeste sender jeg herved min inderlige Hilsen og Ønsket om at De Alle ville bevare I mig saa venlig og smukt i Tanke som jeg var det hos den hædrede Hensovne. Gud styrke og glæde Dem Alle.

Med dyb Deeltagelse

Deres hengivne

H. C. A[ndersen].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost