Dato: 3. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Julius Christian Gerson
Sprog: dansk.

"Rolighed", gamle Kalkbrnderivei

den 3 October 1871.

Kjre Hr Gerson!

Strax da De havde sendt mig Deres smukke Eventyr, ved hvilket De har viist mig den re og det Tegn paa stor Velvillie at stte mit Navn, bad jeg een af mine Venner at skaffe mig Underretning om Deres Bopl, jeg vilde da personlig bringe Dem min Tak. Endelig, for nogle Dage siden, fik jeg at vide at De boede i Toldbodgade Nr 14, jeg tog da ind til Byen og sgte derhen, men man sagde mig at det var over Aar og Dag siden De havde boet her og man vidste ikke / hvor De var flyttet hen. Det er mig imidlertid en Trang at De ikke lnger venter paa min Taksigelse og skriver derfor dette lille Brev, i Haab om at det ved Boghandler Reitzel eller ved Forlggeren af Deres Bog Hr Bielefeldt, skal naae til Dem.

Det er et smukt Eventyr De har givet, det hrer til det Bedste af Deres Digtninger. Der er Lune i Skildringen af de skalkagtige Smaavsners Spillop i Fru Malfreds Stue, hele Forstyrrelsen derinde; den gamle Kone ved Rokken giver et klart og kjnt Billede, og ligesaa hendes Dd. De Bemrkninger jeg i Et og Andet kunde komme med ere maaskee kun berettigede i min Personlighed og ikke / i Deres Eventyr, derfor er det rigtigst jeg alene udtaler min Glde over det smukke, uskyldige og livligt fortalte, ligesaa for det Venskabs Tegn Tilegnelse antyder. I nste Uge flytter jeg til Byen og da haaber jeg at vi sees.

Deres hengivne H.C.Andersen

Til Digteren Jul.Ch.Gerson.

Tekst fra: Solveig Brunholm