Dato: 6. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed", gammel Kalkbrnderivei ved Kjbenhavn, den 6 October 1871.

Kjre Fru Scavenius!

Min hjerteligste Hilsen paa Fdselsdagen. Deres Brn og et Par gode Venner er rimeligviis paa Festdagen hos Dem! gid at jeg var med, men kun i Tanken kan jeg vre det, men med de inderligste nsker om Glde og Velsignelse i det nye Livsaar, som nu opruller. Gud bevare Dem i Sundhed og Tilfredshed; Deres Brn og lille Bertha lyse ret ind i Sind og Hjerte. - Endnu er jeg paa "Rolighed" og har travlt med Correctur=Lsning og desuden ved Gjennemskrivning af et nyt, ikke saa lille Eventyr: "Den store Sslange", som jeg nok har vret ret heldig med. Sslangen er det store Telegraphtoug og Handlingen er hele Fiskelivet dernede, Fiskenes Forbauselse, Opfattelse og Kritik, ved at see denne for dem nye Havaal. I nste Uge fltter jeg vidst nok ind i min nye Leilighed i Nyhavn, nu har jeg travlt med at gjre den hyggelig. Jeg har kjbt nyt Gulvtppe, henved 50 Alen, til Dagligstuen, benytter de tidligere Tpper til Sovevrelset og pynter det lille Cabinet foran begge disse Stuer, med Blomster og Skilderier, saa at det nok kan blive ganske net, Trappen er jeg mindre forniet med, den er saa smal, men da jeg boer paa frste Sal, har man snart overstaaet den. Af Aviserne har Deres Naade seet at Hans Majestt Kongen af Sverrig og Norge har hdret mig med St Olafs Ordenens Commandeur Kors; det er en smuk Orden, bres om Halsen og en Stjerne flger med til Kjolen; saa stor Stads havde jeg aldrig drmt at jeg skulde komme til at bre. Jeg vil imidlertid vre oprigtig, det morer mig, og jeg er taknemlig glad Kongen, som saa venlig og naadig havde mig i Tanke! Hils min inderlig kjre, unge Ven Otto, jeg stoler paa at han altid bevarer for mig sit venlige Sind. Bring deres Brn paa Borreby og den lille Bertha min Hilsen. Grevinde Holstein og Grevinde Rantzau vilde jeg ogsaa gjerne have bragt en Hilsen, ligesom den fortrffelige Frken Lutzau! Hjerteligst og rbdigst Deres Naades taknemlige H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus