Dato: 14. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 14 October 1871

Kjre Fru Koch!

Endnu er jeg herude paa "Rolighed" og allerede i 14 Dage sotde mine Vrelseer ledige inde i byen, men Veiret var ganske smukt og der var en Deel at udrette hvor jeg skal flytte ind og saa blev jeg her, har nsten slet ikke vret i Byen, ja kun en eneste Gang i Theatret til Cymbeline. I Dag var det Bestemmelsen at jeg skulde drage til Staden, men det gaaer lidt for langsomt med at ordne min Leilighed, der er blevet sat et Skillerum, der er lagt nye Gulvtepper, og endnu ikke i den Orden jeg nskede. Fra Hr Melchior som er med sin svagelige Datter i Engeland, i Torquay, er i Dag kommet Efterretning at han, om Gud vil, indtrffer paa Onsdagaften til "Rolighed", og jeg har da lovet at blive saalnge, det jeg ogsaa er glad ved, da maa og kan mine Stuer vre velordnede og jeg flytter da til Byen frstkommende Fredag Formiddag; sender De ikke Afbud, da tillader jeg mig, efter gammel vanlig Skik, at mde om Middagen ved Deres Bord og skal da for Dem og Deres medbringe et nyt ikke lille, og ganske morsomt Eventyr om: "Den store Sslange"; jeg vil haabe at det vil tiltale Dem Allesammen. De har maaskee tnkt at jeg, efter min frste Bestemmelse, i denne Tid var paa Basns, / men det er ikke Tilfldet, jeg har levet ganske stille og landligt herude hos Melchiors og fornummet gode og hyggelige Dage.

Hauchs ere jo i Italien, men, som jeg hrer, Heibergs ere ikke reiste med. At H.M. Kongen af Sverrig Norge har tildeelt mig den norske Kommandr Orden (st Olafs) har De vistnok lst i Aviserne. Det var saare venligt og smukt af Kongen, det er et synligt Tegn for mig, om de smukke Dage i Norge og hjertelaget der. Ifjor kom De dog engang ind paa "Rolighed", naar De besgte Deres Broder i "Rosenvnget", iaar har De ikke gldet mig med et saadant Besg. Nu lev hjertelig vel!

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 364, billed 7011-13)