Dato: 25. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 October 1871.

Kjre Fru Melchior! Det er mig ganske underligt i disse to Dage, ikke at kunne gjre et Lb fra mine Vrelser ned i Stuen og faae en venlig Hilsen af Dem og Brnene. Jeg er forresten srdeles tilfreds med Leiligheden og jeg nsker meget at De og Deres Mand saae den i al dens Hyggelighed; han var saa elskvrdig, strax igaar, at gaae den lange Vei herud til mig, men jeg var desvrre, da Klokken var henimod fem, gaaet bort; han var nok inde i Stuerne, men det var mrkt sagde Frken Hallager, jeg haaber derfor han, om ikke lnge, kommer ved Dagen. Jeg har det ikke saa ganske godt; min Forkjlelse vil ikke forlade mig; vel lider jeg ikke af den voldsomme Hovedpine jeg leed af i Fredags, men jeg er dog underlig skjr og m i Hovedet og Snuen generer mig. Jeg var derfor ikke igaar ude i Rosenvnget men tilbragte Middagen inde hos Deres Broder Martin. (De har vel hrt at Sidse pludselig er kommet bort, det er en egen Historie). I Theatret kom jeg da imandags, som De saae, men blev kun til frste Akt af Brama og Bajadere, og fik da den nette lille svenske Dandserinde at see. - Tak for de smukke Blomster! de pynte godt i Forvrelset. Vil Gud, kommer jeg imorgen ud, noget tidligt, det vil sige efter fire, men tager ogsaa noget tidligt ind, da jeg har stor Lyst til at hre Hugonotterne med den ny Bassanger Hartmann. - Hils paa det hjerteligste Deres Mand; jeg forsger imidlertid i Dag om jeg kan trffe ham paa Hibroplads, men det er usikkert. Idag har jeg besgt "Tante Jette" og seet den smukke store herskabelige Leilighed. Og nu lev hjertelig vel! Uendelig Tak for de gode Dage, jeg atter iaar nd paa Rolighed. Gud glde og velsigne Dem og Deres!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad