Dato: 11. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, Sndag den 11 November 1871

Kjre Fru Melchior! For lidt siden var jeg paa Vei ud til "Rolighed", idet jeg lngtes efter at see dem Alle, men da hrte jeg at Etatsraad Collin kom hjem til mig for at see min nye Leilighed, den han endnu ikke kjender; jeg vilde ikke lade ham gaae forgjves og maatte da opgive mit Besg hos de kjre, trofaste Venner udenfor Byen. Jeg vil imidlertid haabe at de Alle have det vel og tnke paa snart at flytte til Byen, dog fr den Dag, vil Gud, sees vi endnu paa "Rolighed". Det var da et tungt Uheld for den stakkels Scharff. Han er paa Frederiks-Hospital og der maa han da holde Sengen, i hele 8 Uger. Det var idet han sprang iveiret at Musklerne spndtes saa voldsomt at de trak Knskallen over, den brkkede som man kan bryde en Tvebak. Jeg besgte ham i forgaars, men har endnu ikke seet til ham paa Hospitalet hvor han har sit eget Vrelse. Hans Rolle i den nye Ballet, hrer jeg, skal nu overtages af Waldemar Price. Fra Hgg har jeg endnu ikke faaet Brev. Hils paa det hjerteligste Deres Mand og Brn, samt Jomfruen.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad