Dato: 14. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 November 1871.

Kjre Fru Scavenius! Aldrig fr har De ladet mig vre saalnge uden Efterret-ning fra Dem, som denne Gang. To Breve fra mig maa vre naaede til Dem. Jeg vil imidlertid haabe at ikke Sygdom har forhindret Skriv-ningen. Man har sagt mig at Deres Naade er vel, at Frken Castenskjold er hos Dem, og at den kjre Otto er paa Frijsenborg. Jeg har nu i en tre Uger vret i Byen, men stadigt brende paa en strk Forkjlelse, som dog nu er i Aftagende. Min lille Bopl er jeg tilfreds med! jeg har to rummelige Stuer og et mindre Vrelse, til alle tre har jeg anskaffet mig Gulvtpper; de mange Billeder Og det meget Nips jeg har til at pynte med komme nu til deres Ret, da de have bedre Plads; men hvad jeg kan fortvivle over er den meget slette Brolgning, det er hist besvrligt at gaae paa denne Side af Nyhavn. - Det var et slemt Uheld for den stakkels Scharf, saaledes at bryde Knskallen; det var ikke i Faldet, men i det han sprang, trak Musklerne med en saa anstrngt Kraft, over og under Knet, at Kn=Skallen gik over, som man bryder en Tvebak, han kommer neppe til at dandse meer. Jeg har i Dag besgt ham paa Frederiks Hospital, hvor han har sit eget Vrelse og kommer til at ligge i Sengen en 8 Uger. Hans Rolle, "Tinsoldaten" i Bournonvilles nye Ballet, er overdraget til Valdemar Price, Balletten kommer frem frste Juledag. - I dette ieblik blev jeg afbrudt i Skrivningen, jeg fik et venligt Besg af Frken Brandes, som syntes srdeles godt om min Leilighed. Vi talte meget om Deres Naade og Basns; begge beklagede vi at De ikke flytter til Byen i Vinter. laften har Musikforeningen en stor, srdeles smuk Concert, i hvilken Erika Lie fra Norge spiller. Pragtnummeret er imidlertid nok "Walpurgis Nacht". Fra Fru Melchior har jeg at bringe Deres Naade en venlig Hilsen, i denne Uge flytter Familien ind til Leilighe-den de have paa Hibroplads. Jeg sender de hjerteligate Hilsener til den kjre Otto Scavenius, ligesom til Familien paa Borreby. Er Frken Castenskjold endnu paa Basns da hilses ogsaa hun. Gid at jeg snart maa hare gode og glade Efterretninger fra det hjem-lige Basns. Deres Naades taknemlig, hengivne H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus