Dato: 24. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 November 1871

Kjre Frken Anna!

Forrige Gang tilskrev jeg Deres Sster, i Dag maa De have Brev, uagtet hendes Fdselsdag nok burde efterfeires med en Skrivelse til hende selv; dog hun lser jo ogsaa dette og jeg begynder da med at nikke til hende og sige "gratulerer til det nye Livsaar!" - Paa Festdagen talte vi naturligviis Alle om hende og om Dem og om Carl, det maa have suset Dem for rerne den Dag! - Tiden flyver hen mod Julen; jeg bliver vistnok i Byen, srligt fordi den ny Ballet af Bournonville skal frste Gang opfres anden Juledag. - Motivet til Balletten har han fra mine Eventyr, jeg maa og br altsaa vre i Theatret ved frste Forestilling. Den stakkels Scharf indstuderede Hovedrollen, den standhaftige Tinsoldat, men havde det Uheld ved en Theaterforestilling at hans Knskal knkkede over, Musklerne spndte i den Grad at de brd Knskallen som var den en Kix. / Han ligger nu paa Hosptalet. Waldemar Price indstuderer derfor hans Parti, som den standhaftige Tinsoldat. I Studenterforeningen havdes iaftes eet af disse morsomme Arrangements, som aarligt gives, denne Gang var det: "det tolvte danske Vandmandsmde". I Programmet var ogsaa indlagt Indholdet af en ny Fiske-Ballet, Motivet efter den standhaftige Tinsoldat, det var morsomt skrevet, fuldt af Brandere og havde Navnet "den standhaftige Haidukke." Det begyndte med lidt Omskrivning, som mit Eventyr om Tinsoldaten. "Der var engang 25 Haidukker, de vare alle Brdre, thi de vare fdte af en gammel Fiskeskee, rd og blaa, nok saa deilig var Uniformen. "Haidukker" raabte en lille [overstr: ung] Hai, da han aabnede Sardindaasen og klappede i Finnerne; han havde faaet dem af sin Onkel den gamle Haimann!" osv. - I Casino gives hver Aften en lille Monolog: "Smedenes Skrue", efter det franske; i Kongens Theater er altid udsolgt, Directionen [kunne rettet til:] kan give hvad den [ville rettet til:] vil, der er i Vinter Komedie-Feber over Folk; jeg kommer der imidlertid mindre end fr, da en / stor Deel af hvad der gaar over Brdderne er gammelt, og heller ikke godt spillet. Paa Lrdag skal der vre stort ungdommeligt Bal hos Martin Henriques, Harriet er da med, jeg har hrt Navnene paa de Indbudne, men de ere mig nsten alle fremede. Marie Henriques lever i at lave Gaader og Gjtninger, tidt det mest forbausende Vrvl. Saaledes spurgte hun mig nyligt: "Kan Du sige mig, hvilken Ko lyser?" Jeg kunde ikke udfinde det og hun udbrd, "det er jo Kolyser". c: Coulisser. Var det ikke ugjtteligt udfundet? - Byen omtaler Jerndorff som forlovet med Frken Dehn, men da Byen ogsaa forlover ham med den lille Betty Schnell, saa er der rimeligviis aldeles ikke noget om nogen [overstr: af] Forlovelse. - I det jeg skriver dette, overraskes jeg ved at Postbudet trder ind med et Brev til mig, det har jeg nu lst, det var til min Glde og Overraskelse fra Jenny Lind-Goldschmidt, hvem jeg i tyve Aar ikke har faaet Brev fra. / Hun er med Mand og Datter i Florenz Vinteren over. Det var et hjerteligt, deiligt Brev paa 16 Sider. Hun talte venligt om Hgg

og var ogsaa glad ved at jeg erkjendte og tiltroede ham "Talent". Han er endnu i Berlin men gaar i denne Uge til Leipzig; ret flittig skriver han Deres Moder til, mig lover han ideligt Brev, men jeg faaer intet. De sidste Dage have vret srdeles mrke, allerede Klokken tre om Eftermiddagen kunde jeg hverken lse eller skrive, en saadan Skumring var det. Alle Folk hoste og lide af Gigt, mig ligger den som et Vognmands Ls over Lnderne. De kjrer imidlertid i aaben Vogn, kan spadsere ved Stranden uden at fryse, det er deiligt at hre, man faaer Lyst til at flyve derhen. I disse Dage fik jeg Brev fra Amerika. Min Forlgger tilbyder mig fri Reise og frit Ophold naar jeg vil aflgge et Besg, helst ikke ringere end 6 a 8 Maaneder, men jeg kommer ikke. Sreisen er for lang. - Hils nu Deres Sster Louise og den kjre Carl, nste Gang faar han Brev fra Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm