Dato: 15. december 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 15 December 1871.

Kjre Fru Scavenius! Srdeles glad blev jeg ved at modtage Deres lange forventede Brev, og at hre Alt stod godt til paa det hjemlige Basns. Jeg skrev ikke strax igjen for at jeg kunde slippe min Forkjlelse og sige at jeg kom til Julen; men nu ere vi allerede saa nr paa Festdagene og det vexlende Veir er mig slet ikke godt, jeg har en slem Catarh og Gigt, saa at jeg ikke tr tage ud paa Landet; det vil blive en trist Juul for mig og jeg vil tilvisse, srligt Juleaften, tanke paa de varme, kostelige Stuer paa Basns, paa det fornjelige Julebord og alle de milde Ansigter rundt om. - Maa jeg imidlertid sende min Julegave til den kjre lille Bertha, det er andet Bind af nye Eventyr og Historier med Illustrationer af Frhlich; hun fik ifjor frste Deel, nste Juul skal hun erholde tredie, som da udkommer. Siig hende at Bogen er fra "Ven - Andersen"! - Hils paa det hjerteligste den kjre Otto Scavenius; det er en heel Evighed siden jeg saae ham. Grevinde Holstein har jeg heller ikke seet, uagtet hele Familien nu er her i Byen. Grevinden og Comtesse Bodil har aflagt Bessg hos mig, men jeg var da netopgaaet ud; jeg har tre, fire Gange sgt den grevelige Familie i deres Hjem men, altid vare de ude og en venlig Indbydelse til Middag, igaar hos dem, kunde jeg ikke modtage da jeg skulde andetsteds. For en halv Snees Dage siden blev jeg indbudt til Enkedronningens Asyl; Brnene der havde skillinget sammen til at faae sig, i Kultegning, et stort Portrt af H.C.Andersen, de have tidligere selv anskaffet sig lignende af Ingemann og hlenschlger. Jeg blev modtaget med Hurraraab og en lille Sang, hele Asylet bestaaer af Pigebrn, Alle vilde de rkke mig Haanden da jeg gik, ja en lille Een vilde slet ikke slippe den igjen. Pastor Rrdam sagde nogle venlige Ord til mig og jeg lste et Far Eventyr for Brnene. Hendes Majestt Enkedronningen vilde have beret Festen med sin Nrvrelse, men blev ved Forkjlelse forhindret derfra. Reitzel har forret mig i Julegave det ny engelske Pragtvrk af 8 Eventyr tagne ud af mine Skrifter, Bogen koster 14 Daler; det er intet Kunstvrk, men en Pragt med Guld og Farver. Min Forligger i Amerika har indbudt mig at komme derover, han vil betale Reisen, jeg skal boe hos ham og kortere en 6 a 8 Maaneder maa jeg ikke gjre Opholdet. Han tilfier at i enhver By jeg kommer, ville alle Dre staae mig aabne. Men jeg kommer ikke. Havet er for bredt og jeg har ikke Krfter til at tumle mig fra Fest til Fest, som man siger venter mig, dog fornieligt er det altid at hre om Sligt. Mit eneste ny Eventyr i dette Efteraar: "den store Sslange" vil Deres Naade lse i det Nummer af illustrerede Tidende, som udkom-mer paa Sndag; Alle som have hrt det synes glade ved denne Digt-ning. Jeg veed ikke hvem der ved Julen kommer til Basns, men hils alle mine Venner, srligt Otto Scavenius og Familien paa Borreby fra Deres Naades taknemlig hengivne H.C.Andersen. Gldelig Juul og et lykkeligt nyt Aar!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus