Dato: 6. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Juan Voss
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 6 Jan: 1872.


Kjre Hr Voss!

Et gldeligt Nytaar! Tak for det venlige Besg i det gamle Aar og Blomsterne De bragte mig fra Deres Frue; gjentag igjen for hende min Tak.

Det er nu paa tredie Maaned at jeg er syg, Lgerne sige at det gaaer fremad i det bedre, jeg tr endnu ikke ret tro derpaa, men maaskee naar Humeuret slipper over "Tndernes Tandgjrde" for at bruge et gammeldags poetisk Udtryk. De fire Fortnder jeg har tilbage pine og plage mig, og jeg / Bliver ikke Menneske fr jeg slippe disse. Men hvorledes? Man har sagt mig at der i den senere Tid vare fundne Midler ved hvilke man aldeles ikke fornam til Smerte; var det Tilfldet vilde jeg vre lykkelig om jeg i en otte til fjorten Dage kunde blive fri for min Plage og du kunde omskabe min Mund til en heel menneskelig Mund. Jeg har aldeles ikke Krfter til at runde op af Deres Trapper, nu vil De, i Venskab, bestemme en Tid paa Dagen, og Dagen selv da De har nogenlunde Tid til at see paa de fire / Legemlige Plageaander og om muligt uden Smerte for mig, at pille en og senere een bort da vil De vre velsignet af Deres taknemmelige

H. C. Andersen

E.S Dette er et langt Brev, det lngste i min Sygdom, Krfterne slaae ikke ret til, br over med Skrift og Stiil.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 413-15)