Dato: 1. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Wanda Danneskjold-Samsøe, f. Zahrtmann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1ste Februar 1872

Kjære Fru Grevinde!

Da iaftes Tjeneren bragte mig Deres venlige Skrivelse var jeg endnu ganske lidende, som jeg havde været hele Dagen, jeg tur­de ikke love at give Svar til i Dag, men først imorgen; imidlertid da jeg igjen gjennemlæste Brevet sprang med Eet det lille Digt frem, som jeg her har den Glæde at sende Deres Naade, i Haabet om at De vil være tilfreds der med og at det svarer til Bestemmelsen. Jeg vil blive glad ved at faae Efterretning derom.

Deres Naades ærbødigst

hengivne H.C.Andersen.

Påskrift på kuvert: Hendes Naade

Fru Grevinde W.Danne(skjol) Samsøe Norgesgade Nr 68

Kjøbenhavn

(fra H.C.Andersen).

Tekst fra: H.C. Andersens Hus