H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 29. februar 1872

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 29. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 Februar 1872

Kjære Fru Scavenius!

Det var deiligt at jeg mødte Deres Naade nu ved det sidste, korte besøg De aflagde i Byen. Der var saa meget jeg vilde have sagt og fortalt; snart kommer en lille Samling Eventyr og Historier, Deres Naade kjender de fleste, men de have ikke før været samlede og en Historie: Gartneren og Herskabet, er aldeles ny, den lille Bog vil udkomme om en 3 Uger og jeg tillader mig da at sende Deres Naade et Exemplar. Jeg veed ikke om De har hørt at min Ven Etatsraad Collin har maattet undkaste sig en farlig Operation, det er nu paa fjerde Uge siden. Han fik en Polyp paa Kjæbebenet og dette maatte derfor tages ud. Operationen varede halvanden Time og kun den halve Tid var han klorformeret, men det er gaaet heldigt, og allerede den 15de Dag var han saa vel at han kunde gaae ud, derimod har den kjære Fru Collin det kun daarligt, hun er af Angst og anstrængelse blevet syg og ligger i Gigt-feber, dog i de sidste to Dage bedre. Alt dette har fyldt mig meget og da jeg hele denne Vinter skranter vil Deres Naade forstaae hvor meget jeg længes efter Foraaret for at flyve ud, ja lidt syd paa og der møde Foraaret og føre det hjem med mig, meer end 6 a 7 Uger bliver jeg slet ikke borte. Maaskee paa udreisen Deres Naade og den kjære Otto Scavenius ville see mig et par Dage, før efter min Fødselsdag reiser jeg ikke, det ville være mig for koldt. Det er med en slags Veemod, jeg seer Nedrivelsen af det gamle Theater, Gjethuset er ved at forsvinde; og af Theatret selv er den ene Indkjørselsfløi revet ned, saa at det seer ud som Theatret selv havde faaet sin første Vunde. Smukt saa edet ikke ud før, nu er det langt værre; der er lavet en indgangsdør tæt op til den tidligere Indgang i Facaden, og et mægtigt Plankeværk løber heelt ud paa Torvet og derfra gjennem Tordenskjoldsgade hen til Heibergsgade, og det Syn beholder man nu 2 a 3 Aar, indtil den nye Bygning er reist. Robert Watt er vendt hjem fra Amerika og har bragt mig mange Hilsener og Udtagelser der ovre fra om dog at komme der. Den berømte Digter Longfelow lod mig sige at dersom jeg vilde indøve mig i at læse paa Engelsk, tre af mine Eventyr, da skulde jeg erhverve mig derved en heel Formue, som Dickens fik den under sit Besøg. Mine Venner derovre vilde Arangere Alt, kun at jeg læste. En jublende Modtagelse vilde jeg erholde; denne og ikke Pengene, kunde nok lokke mig, men jeg har ikke Lyst til den store Søreise og ikke Kræfter nok til ideligt at være paa færde, tumle mig, som det vilde blive Tilfældet der; jeg vil helst døe hjemme i Danmark. Hjertelige Hilsener til Deres Naade, til den kjære Otto Scavenius og Fru Luzia med sin lille Bertha.

Deres Naades taknemmelig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus