Dato: 29. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 29 Februar 1872

Kjre Fru Scavenius!

Det var deiligt at jeg mdte Deres Naade nu ved det sidste, korte besg De aflagde i Byen. Der var saa meget jeg vilde have sagt og fortalt; snart kommer en lille Samling Eventyr og Historier, Deres Naade kjender de fleste, men de have ikke fr vret samlede og en Historie: Gartneren og Herskabet, er aldeles ny, den lille Bog vil udkomme om en 3 Uger og jeg tillader mig da at sende Deres Naade et Exemplar. Jeg veed ikke om De har hrt at min Ven Etatsraad Collin har maattet undkaste sig en farlig Operation, det er nu paa fjerde Uge siden. Han fik en Polyp paa Kjbebenet og dette maatte derfor tages ud. Operationen varede halvanden Time og kun den halve Tid var han klorformeret, men det er gaaet heldigt, og allerede den 15de Dag var han saa vel at han kunde gaae ud, derimod har den kjre Fru Collin det kun daarligt, hun er af Angst og anstrngelse blevet syg og ligger i Gigt-feber, dog i de sidste to Dage bedre. Alt dette har fyldt mig meget og da jeg hele denne Vinter skranter vil Deres Naade forstaae hvor meget jeg lnges efter Foraaret for at flyve ud, ja lidt syd paa og der mde Foraaret og fre det hjem med mig, meer end 6 a 7 Uger bliver jeg slet ikke borte. Maaskee paa udreisen Deres Naade og den kjre Otto Scavenius ville see mig et par Dage, fr efter min Fdselsdag reiser jeg ikke, det ville vre mig for koldt. Det er med en slags Veemod, jeg seer Nedrivelsen af det gamle Theater, Gjethuset er ved at forsvinde; og af Theatret selv er den ene Indkjrselsfli revet ned, saa at det seer ud som Theatret selv havde faaet sin frste Vunde. Smukt saa edet ikke ud fr, nu er det langt vrre; der er lavet en indgangsdr tt op til den tidligere Indgang i Facaden, og et mgtigt Plankevrk lber heelt ud paa Torvet og derfra gjennem Tordenskjoldsgade hen til Heibergsgade, og det Syn beholder man nu 2 a 3 Aar, indtil den nye Bygning er reist. Robert Watt er vendt hjem fra Amerika og har bragt mig mange Hilsener og Udtagelser der ovre fra om dog at komme der. Den bermte Digter Longfelow lod mig sige at dersom jeg vilde indve mig i at lse paa Engelsk, tre af mine Eventyr, da skulde jeg erhverve mig derved en heel Formue, som Dickens fik den under sit Besg. Mine Venner derovre vilde Arangere Alt, kun at jeg lste. En jublende Modtagelse vilde jeg erholde; denne og ikke Pengene, kunde nok lokke mig, men jeg har ikke Lyst til den store Sreise og ikke Krfter nok til ideligt at vre paa frde, tumle mig, som det vilde blive Tilfldet der; jeg vil helst de hjemme i Danmark. Hjertelige Hilsener til Deres Naade, til den kjre Otto Scavenius og Fru Luzia med sin lille Bertha.

Deres Naades taknemmelig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus