Dato: 17. marts 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, Sndag den 17 Marts 1872.

Hr Conferensraad!

Kjre, fortrffelige Ven!

Hver Dag hrer jeg hos Etatsraad Collins hvorledes det staaer til med Deres Kones Sundhed; Hovedsagen er at vide det, ikke at jeg har vret ude i Rosenvnget hvor jeg vanskeligt trffer Dem og Snnerne. Det er ret bedrvdigtat hun saaledes skal lide; lad mig dog i een af de nrmeste Dage, hre fra Dem selv om hende og lad hende fornemme min inderlige, hjertelige Deeltagelse. Selv skranter jeg og fler mig utrolig nerveus, men det bliver vel bedre naar jeg kommer lidt paa Reise og, vil Gud, tager jeg afsted, de allerfrste Dage i / April, en lille Tour paa 6 a 7 Uger, over Dresden og Wien til Tyrol og tilbage. Det var lnge min stille Tanke, naar Tiden nrmede sig, at have spurgt Einar om han vilde, som min Gjest, tage med. Den Plan falder nu fra hinanden, da Einar allerede er reist og jeg hrer, han har kun Frihed i een Maaned, altsaa netop til den Tid jeg reiser ud. De kan derfor tnke hvor overrasket jeg blev da han i Fredags morges kom hjem til mig og sagde at han reiste samme Aften. Saa snart De faaer Brev fra ham i Paris, lad mig da snarest vide hans Adresse der, jeg vil da skrive til ham, for at hre hans Hjemreise: Plan og Tiden for den, thi maaskee kunne vi dog mdes og i det mindste blive en Dag eller to sammen.

Igaar hos Hartmanns traf / jeg Christian Lund, han havde vret i Rosenvnget og faaet Lov til at nikke ind til den syge Frue, kunde det samme forundes mig omjeg kom en Dag derud? Hilsen til hende og Snnerne.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Hr Conferensraad Drevsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 213, 679-81)