Dato: 23. marts 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 23 Marts 1872

Kjre Fru Scavenius!

Uagtet nu Vinteren igjen synes at begynde, tnker jeg strkt paa at reise; Veiret haaber jeg vil snart slaae om og blive vaarligt; jeg skranter ideligt, fler mig saa nerveus at jeg i de sidste 14 Dage nsten ganske har opgivet Selskaber og Theatret. Mine Venner nske at jeg ikke reiser alene og jeg har derfor indbudt en yngre Broder af Maleren Carl Bloch, den unge Mand som har skrevet "en fix Idee, Kanariefuglen, &; han har aldrig vret udenfor Sjlland og er derfor Lyksalig ved at komme ud; hans forretninger tillade ham ikke at vre lngere Tid borte end 7 Uger, han kan reise den 12 April og blive fra Kjbenhavn til den sidste Mai, i den Tid vil jeg lade ham besge Dresden, Prag, Wien og srligt Tyrol, det lader sig gjre, kun at Veiret maa blive godt; vi flyve mod Foraaret og bringer det her hjem med. Nu er det min Plan at blive her i Byen min Fdselsdag over og da den 5te eller 6te, til den 12 om Morgenen, vil De og den kjre Otto Scavenius jo nok see mig? Saa reiser jeg til Korser, hvor Bloch indtrffer med Morgentoget eller allerede er indtruffet Aftenen forud. Dette tillader jeg mig at skrive i Haab om at De venligst ville see mig. Igaar Aftest skulde jeg have lst hos Hendes Majestt Enkedronningen, men maatte desvrre, ligesom for nyligt hos Kronprindsen, undskylde mig, i det jeg i den sidste Tid bliver lidende ved hver strre Anstrngelse selv den at lse hit, jeg faaer Hoste og nerveust Ildebefindende i Brystet. Den bedste Cuur, siger min Lge, er at jeg skifter Luft og tumler mig lidt ude. Begyndelsen skulde nu vre et par Dage paa det hjemlige hyggelige Basns. Hils Deres Sn og Datter.

Deres Naades Taknemmelig hengivne H.C. Andersen.

E. S.

Fru Melchior sender venlige hilsener. Hun, hendes Mand og Datter vare forleden Aften paa Ballet hos Grev Holsteins, jeg sad skrantende hjemme i min Stue.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus