Dato: 10. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: William Edw. Bloch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør 10 April 1872 Eftermiddag Kl 4

Kjære Ven!

Imorges skrev jeg Brev til Dem, nu skriver jeg igjen, det faaer De samtidigt med dette! jeg fik nemlig i dette Minut Deres venlige Skrivelse og seer at De saaledes iaftes endnu ikke har erholdt Pas, selv om De nu faaer det i Dag vil De ikke kunne erholde det ombyttet ved et Minister-Pas, dette jeg særligt ønsker, men til imorgen kan det næppe bringes istand, lad os derfor udsætte Afreisen fra Kjøbenhavn til Fredag eller Lørdagaften, men underret mig imorgen, per Telegraph, hvilken Aften i Ugen De kommer til Korsør. Dette Brev sender jeg med ridende Bud til Skjælskør at De kan have det i morgen tidlig.

Deres Ven H. C. Andersen

[langs siden:]NB Jeg bliver paa Basnæs til jeg har Telegram fra Dem.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 4-5)