Dato: 22. april 1872
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

704. Fra E. og Henriette Collin.

Kjre Andersen. Frst vil jeg anmelde hvad her er ankommet til Dem: a. en Circulair?Anmodning fra Studenterforeningen om Hjelp i Anl. af Bygningsgjelden. b. et Brev fra Marg: H. om at Fru Serre er meget syg; hvilket ikke sendes, da der siges at De igjen vil faae Brev i Leipzig. Derimod sender jeg Brev fra Fru Raaslff og et dto med Berliner-Rgelse.

Men hvad skal jeg selv fortlle fra denne stille By, idetmindste stille for os? Srgelige Ildebrande, som koste Mennesker Livet, er ingen opbyggelig Gjenstand, politiske Kjvlerier endnu mindre; men mindst opbyggeligt af Alt er det at tnke paa, hvilket jammerligt Regimente vi leve under, sammensat for den ene Halvpart af Egoister og halvstuderede Rvere.

Skuespiller V. Holst har nu taget sin Afsked; for ham skal der ogsaa gives et Festmaaltid.–De vmmelige Skure omkring Theatret og Passagen mellem disse kaldes af Folkewitzen: Berner-Oberland og unter den Linden. Brandes har nu udgivet en Forklaring og Forsvar; jeg har ikke lst den endnu; den skal vre meget satirisk men moderat.

Ingeborg var jo syg, da De reiste, men hun har siden den Tid havt nogle hist smertefulde Anfald, og hendes Tilstand maatte vkke alvorlig Bekymring; men i de sidste Dage befinder hun sig meget bedre. I nyt Dansk Maanedskrift stod sidst en Artikel: Religion af Cand. S. Skov (Pseud:) c: L. Lund, den samme som skrev Bogen Spanske Tilstande, en god Bekjendt af Jonas. Han indbd til en Samling af alle akademiske Borgere til en Discussion for at forsvare denne Artikel; den holdtes i Studenterforeningen Lrdag Aften; han prostituerede sig saa grundigt som muligt; det hedder herom i Aviserne: Cand. Larsen trevlede hans Theses op, saa at de bleve til ingen Ting, egenlig Discussion fandt ikke Sted, han var til Latter og Sagen endtes med at man lod Gassen i Salen slukke. Jonas er nu atter hjemme efter Reisen til Langeland paa sters-Undersgelser

-----

Saavidt kom jeg, da jeg nu d. 22de Form. fik Deres Brev fra Leipzig. Dette forandrer jo Planen med Afsendelsen af dette Brev, som altsaa gaaer til Wien; og da De nu har talt med Fru Raaslff, er der jo ingen Grund til at eftersende hendes Brev, som er skrevet paa meget tykt Papiir og i et usdvanlig stort Format ....

Jeg seer, at De har gjort Reisen i smaa Slag, og det er vist fuldkomment rigtigt, da de lange Jernbane?Toure ere saa nerveangribende.

Nu maa jeg, da jeg skal i Sparekassen, slutte med en Hilsen fra Alle. 22/4 72.

Deres hengivne

E. Collin.

Det er min gamle Natur der vaagner kjere Andersen, ved Synet af alt det ubeskrevne Papir, og jeg maa idetmindste sende Dem en Hilsen fra min egen Haand.

Edvard har fortalt Dem saa omtrent hvad der er at fortlle, det vigtigste i Familien, som for ieblikket synes at vre Sundheds Tilstanden, er jo tlelig god. Ingeborg bedre, men Sygdommen ingenlunde hvet. Vi to Syge herhjemme gaar ogsaa lidt frem, men meget langsomt.–Min gamle Svoger Mathias Bye i Laurvig er dd.–Jette og Sophie Pedersen ere nu atter tilbage i Montreux efter en 14 Dages Udflugt til Paris som har fyldt dem begge med Henrykkelse og Bedaarelse, saaledes som Paris gjr det.–

Jeg glder mig til at hre fra Dem kjere Andersen, de friske Luftninger maa komme til mig som nu i 1/4 Aar ikke har forladt mine Stuer'ndash;Gud veed naar jeg selv tr suge Solskin under fri Himmel.–Lev vel og glad.

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost