Dato: 29. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Wien den 29 April 1872.

Kjre trofaste, velsignede Fru Melchior!

For en Timestid siden modtog jeg Deres forventede, kjre Brev, med Bilaget fra Hgg! Tak og atter Tak ! men det bedrver mig at Deres ine endnu ere saa angrebne og ligesaa at den lille Ven Sally vedbliver at vre saa lidende. Mit Brev fra Dresden har De erholdt, jeg rejste med William derfra i Torsdags Eftermiddags. Fru og Frken Raaslff mdte paa Banegaarden og bragte mig Blomster. Veiret var varmt og smukt. Hele Veien, gjennem det sachsiske Schweiz, vare alle Frugttrer som oversneede med Blomster. William Bloch var aldeles henrykt ved frste Gang at see Klipper og fandt Alt henrivende deiligt. Dagen derpaa tilbragte vi i Prag, men der var meget koldt, graat og regnfuldt. Vi kjrte imidlertid om i et Par Timer og jeg viiste ham de interessanteste Punkter. I Lrdags tidlig paa Morgenen, gik vi til Brunn og havde igjen deiligt Foraarsveir, der var en Yppighed og Friskhed i den hele Natur; de unge Lvtrer straalede, som fyldte med Solskin, mellem de mrke Graner op ad Bjergsiderne. Igaar Middags i den meest gldende Sommersol fli vi med Hurtigtog her til Wien og bleve som kogte af Varmen. Klokken tre paa Eftermiddagen vare vi i Hotel. Jeg skrev strax til Hgg og han har saa snart han i Dag fik Brevet, vret her. Han var aldeles den samme, varme, elskvrdige Natur og synlig glad og bevget ved Gjensynet. I dette ieblik er han ude med Bloch og har lovet at spise Frokost eller Middag med os [overstreget: her] i morgen her i Hotellet. Vi have talt en Deel om Jenny Lind, han synes mere velstemt for hende , end jeg havde troet; han er kjed af Wien og lnges efter at komme bort, det vil nok skee allerede paa Tirsdag om otte Dage. Bloch er meget glad ved Reisen, jeg synes srdeles godt om ham, men Morgenmand er han ikke , Cigar holder han lidt for meget af og hans Mave er endnu vandt til at spise efter de ndvendige Klokkeslet; men det kommer nok, den halve Reise er jo endnu ikke til Ende. Han er srdeles opmrksom mod mig, godmodig, venlig og glad - saa han skal have det allerbedste Skudsmaal. Han har ret ie for Naturen og glder sig ved den, vi tale daglig om vore Kjre i Hjemmet og det melchiorske Huus stod i lysende Solskin, nu nys da Hgg var her. Bring Deres Mand, Brnene, Fru Johanne, Poul og Sally mange Hilsener, ligesaa ogsaa Frken Sophie Melchior og alle Torsdagsgjsterne. Grevinde Holstein vil jeg skrive til paa een af de frste Dage, naar jeg faaer en Times Hvile. - Jeg fler mig ganske kraftig til at udholde Reisen, jeg troer endogsaa den trtter mig kun lidt, dog i Eftermiddag er jeg noget udmattet, da jeg, ganske uklogt, er gaaet i den varme Sol for at vise Bloch om; jeg var imidlertid aldeles sommerkldt, mere end jeg var det hjemme ifjor hele Sommeren. Imorgen tnker jeg vi hre Rubinsteins Opera efter Moores Lalah-Rook. Den gjr imidlertid ikke Lykke og Hgg syntes heller ikke ret om den. I Lbet af Ugen haaber jeg at vi faae Wagners Meistersinger ligesaa Baletten; Flik og Flok - Hils Carl Bloch, han skal snart faae Brev fra mig; jeg gad vide hvorledes Williams Breve lyde hjem om de udtale at han ret har Glde af Reisen. Gld mig med Brev i Innspruck poste restante. Er Billes reist? [i marginen,

s. 4:] Lev vel! William Bloch hilser.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

[i marginen, s. 1:] Breve gaae til Innspruck i Tyrol poste restante.

Tekst fra: Niels Oxenvad