Dato: 30. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

705. Til E. Collin.

Wien den 30 April 1872.

Kjre Ven !

Inderlig, hjertelig Tak for Deres righoldige Brev, det jeg modtog igaar. Det bedrver mig meget at Deres Sster endnu er saa lidende, og jeg lnges meget efter at vide hvorledes det vedbliver at vre. Fra Dresden skrev jeg hende til og bad om Einer vilde give mig Brev srligt om hende. Jeg haaber at et saadant indtrffer her til Wien medens jeg endnu er her, men allerede paa Sndag nsker jeg at reise her fra; da har Opholdet vret her netop een Uge. De Breve som sendes senere beder jeg om, maa gaae til Innsbruck i Tyrol, poste restante. Jeg er ogsaa forstemt over at hre at De og Deres Kone saa langsommeligt skride frem i Bedring. Gid dog at hjemme Sommeren vilde begynde, nu er jeg midt inde i den; jeg skriver dette foran det aabne Vindue748 og sidder i Skjorte-rmer. Ude paa Gaden, igaar og i Dag, er det nsten ikke til at vandre om saa hedt er det. Mit forrige Brev fik De fra Leipzig, det var i Messen netop jeg var der og da er alle Priser forhiede, jeg veed ikke om jeg i mit Brev fortalte Dem min Forfrdelse da jeg fik Regning og havde at betale for to Vrelser i to Dage, 16 Rdlr Dansk, det er mere end man giver i London. Jeg skal ikke anbefale Hotel Hauffe i Leipzig. Da vi kom til Dresden fandt vi her Foraaret i al sin Friskhed og Herlighed; vi boede godt med smuk Udsigt til Elben. Jeg gik strax til Fru Serre, men havde den Sorg at hun var meget syg, ja de turde ikke fortlle hende at jeg var indtruffe[t] i det de frygtede at hun derved kom i en Sindsbevgelse der kunde virke skadeligt. Frst den nste Eftermiddag fik hun at vide om min Ankomst og jeg talte med hende. Nogle Minutter hver Dag, saa lnge jeg blev i Dresden, besgte jeg hende, men hendes Fdselsdag, den 28, gik denne Gang stille hen; derfor reiste jeg ogsaa to Dage forud fra Dresden. General Raaslff var paa Reise, men Fruen og Datteren, de elskvrdige Mennesker, traf vi sammen med, og var hos dem en Middag. De havde indbudt Musikeren Grtzmacher og Galleriets Bestyrer Hbner, vi havde ret en smuk Dag og det ogsaa en flgende, hos min gamle Ven fra Weimar, Kammerherre Boillieu de Marconnay, som De kjender; han er nu anden Gang gift, har to voxne Brn med sin frste Kone og 7 med den nuvrende. Han var ganske den gamle, elskvrdige Ven. Det var en Lyst paa Jernbanen gjennem det sachsiske Schweitz at see den utallige Mngde blomstrende Frugttrer, de deilige lysegrnne, solfyldte Linde. I Prag havde vi en graa, regnfuld Dag, det var meget koldt; men da vi naaede Brnn var Solskin og Varme, der i den Grad er tiltaget her i Wien at det er nsten en Plage. Vi kom her i Sndags Eftermiddag og boer i Knig von Ungarn, et mindre, men godt Hotel der ligger ved Stephanspladsen og er mig srdeles anbefalet af Kammerherre Benzon som i flere Aar var i sterisk Tjeneste og altid boede her. Idag har jeg med Bloch vret hos vor Minister Falbe, jeg syntes just at Bloch skulde komme der og ikke aldeles stille reise gjennem Wien, naar jeg besgte Falbe.Imorgen see vi Balletten Flik & Flok hvori Carl Prices Broder har een af Hovedrollerne, overmorgen hre vi DonJuan. Hils nu paa det hjerteligste [Deres] Kone, som jo lser dette Brev og modtager min srdeles Tak for hendes Bilag i Deres Brev. Hils Louise og Jonas.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

[ I Margen:] Raaslffs sende hjertelige Hilsener til Dem, Deres Frue og Louise.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost