Dato: 5. maj 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Linz den 5 Mai 1872.

Kjre Fru Melchior! De vil af vedlagte lille Brev til Deres Fru Johanne, see at Bloch og jeg igaar morges forlode Wien og er for ieblikket i Linz for i Eftermiddag at gaae til Salzburg. Varmen er aldeles ulidelig, og jeg fler mig, i det mindste indbildt syg. Iforgaars spiiste vi hos Jungs [Juncks], Musikerens Forldre, strax ved den frste Kjdret fik jeg Noget i Halsen der stak som en Knappenaal, jeg maatte fra Bordet, hoste og anstrnge mig, Tingen vilde hverken op eller ned, tilsidst gik den da ned, til min store Skrk, og der kom lidt Blod fra Halsen. Nu gaaer jeg og troer at jeg har en Knappenaal i Livet, jeg fler rigtignok ingen Stikken i det Indvendige, men alle muelige andre Fornemmelser, snart her, snart der, og dette virker paa mit ellers gode Humeur. Bloch er henrykt ved hver ny By han seer, nu er altsaa Linz den fortrinligste. Aftenen igaaer var ogsaa magels smuk, ganske italiensk varm og let; den deilige Donauflod, ved hvis Bred vi lnge spadserede, var storartet og skjn. Fra Hgg har jeg de kjrligste Hilsner, jeg tror at han med noget tungt Hjerte gaaer til London, det er ogsaa et lunefuldt Indfald af Jenny Lind. Hgg boer vist hos en meget god og skikkelig Dame som har moderlig Deeltagelse for ham, men efter Blochs Skildring er hun meget original, hun og Hgg sige"Du" til hinanden, dog det maa De ikke berre i Deres Breve til ham, jeg har en Fornemmelse af det generer ham. Bloch vilde ikke gjerne aflgge Besg hos Falbes, men jeg fik ham til det, da jeg fandt at det ikke var hfligt han blev borte, naaer jeg kom i Besg. Vi fik strax Gjenbesg af Kammerherre Falbe og var derpaa en Middag hos ham, gik da strax efter Maaltidet i Theatret og hrte "Don Juan", som, paa "Donna Anna" nr, ikke blev videre godt udfrt. Raben-Levetzau og Baron Holck til Holckenhavn, der begge kom til Wien med samme Tog som vi, reiste igjen med os igaar fra Wien, vi mdes iaften i Salzburg. Derfra gaae vi om to Dage til Innsbruck hvor jeg haaber at finde Breve.

Salzburg den 6 Mai 1872.

Igaar Eftermiddags kom vi her til, jeg frte strax Bloch op paa een af Hiderne ved Byen hvorfra han kunde see ud over [overstreget:Byen:] og Floddalen; Bjergene ligge bedkkede med Snee, nedenfor blomstre Frugttrerne og Grsset breder sit grnne Flielstppe. Vi ere srdeles vel indqvarterede med Udsigt over Floden til den gamle Borg og den i italiensk Stiil byggede Dom. Det plejer ellers altid at regne i Salzburg, men vi have Held med os, Solen skinner varmt og smukt. Naar jeg nu har sluttet dette Brev skal jeg ud og vise Bloch Mozarts Fdehuus og Monument. Vi tnke paa imorgen at reise til Innsbruck; gid at vi nu maa slippe for Regn i Bjergene; i Innsbruck, hvorhen jeg beder Dem at sende, indtil videre, alle Breve, komme vi, om Gud vil, to Gange, paa Hen- og Hjemreisen til og fra Verona, vort sydligste Maal af denne Reise. Men hvor i Alverden er dog Billes? Have de endnu ikke forladt Kjbenhavn, de reise ud mod en varm Tid. Vi havde gldet os til at mde dem, nu skeer det ikke. Jeg vil haabe at det bedres med Deres ine, og at Efterretningerne fra Brnene i Engeland ere tilfredsstillende. Nu reiser jo snart Deres Mand der hen; hils ham! ligesaa Harriet, Thea og Emil, alle Torsdagsgjster, srligt Frken Sophie, Blochs, Lunds & - . Jeg kan tnke at nu er "Rolighed" allerede tillokkende og at De snart fltter derud. Saa varm og deilig Sommer som jeg allerede i henved tre Uger har nydt, vil neppe vente mig hjemme. "Jeg troer der er skjnnest i Danmark!" synger Poeten, men jeg vil dog tilfie: "naar der ikke var den ulidelige Blst.". Lev hjertelig vel!

Deres trofast taknmlige

H. C. Andersen. E.S. Hils Familien Henriques.

Tekst fra: Niels Oxenvad