Dato: 8. maj 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

707.

Til E. Collin.

Innsbruck den 8 Mai 1872.

Kjre Ven !

Mit forrige Brev fik De fra Wien; nu er jeg, som De seer, langt inde i Bjergene; det er neppe to Timer siden at jeg indtraf her i Innsbruck hvor jeg finder det meget koldt; der til blser det i Dag en Storm saa Gaderne ere i et bevgeligt Stvsler749, tidligere have vi lidt af Varme, den begyndte egenligt i Brnn og tiltog da vi naaede Wien, saa det var et sandt Ildbad at gaae igjennem Gaderne. Wien er livlig og storartet, men det fngslede mig ikke, jeg lngtes efter Bjergene. En hist deilig Sommeraften nd jeg og min unge Reiseven, i Linz; det var blik stille og varmt, men en deilig let Luft. Donaufloden gleed her i Majestt forbi de skovgroede Klipper og det rde Aftenlys fra Skyerne kastede Straaler hen over Vandet. I Salzburg var og er det srdeles smukt; vi besgte Mozarts Fdehuus og den gamle Gaard hvor Theophrastes Bombastus Parracelsus levede og tilsidst dde. Det er en mrkelig gammel skummel Gaard, med Basreliefs i Vggene, og mrke krinkelkrogede Gange. Bloch har strax ved vor Ankomst til lnnsbruck vret paa Posthuset og hjembragt til mig eet Brev, det var fra Fru Melchior, hun er utrolig trofast i at skrive, jeg begriber ikke hvor hun faaer Tid og srligt nu, hun har saa travlt med en Bazar og desuden af Smerte i inene. Hun fortller til min Glde at det er bedre med Fru Ingeborg Drevsen og at det hos Collins i Bredgaden ogsaa er godt. Jeg havde Angst for de Efterretninger der vilde komme. Det forstemmer mig ivrigt, hvad jeg hrer af hendes Brev og endnu udfrligere af et Brev til Bloch, fra een af dennes Venner, at der er uhyggeligt uroligt hjemme; hvad skal dog det fre til?–Lad mig hre lidt om denne Sag.–Billes er nu endeligt reiste, det varede lnge fr de kom afsted, de er reiste fra Kjbenhavn i Lverdags da Bloch og jeg reiste fra Wien. Der ligesom i Salzburg og nu her i Innsbruck boe vi i Hotel med to unge Landsmnd jeg kjender hjemme fra, Grev Raben-Levetzau fra Lekkene750 og Baron Holck fra Kjbenhavn; Jonna kjender i det mindste den Frstnvnte. Nu er nok Veiret i Danmark sommerligt og De og Deres tnke vel paa at fltte til Hellebk. Gid at jeg maa hre at De have det godt der. Fra Innsbruck reiser jeg til Verona og Lago di Garda, paa intet Sted der, sprger jeg om Breve, men frst naar jeg igjen er her i Innsbruck, der vil vist hengaae en halv Snees Dage fr jeg er vendt tilbage og derfor beder jeg ieblikkelig Alle at sende mig Brev til Innsbruck poste restante. Fire Dage omtrent behver et Brev fra Kjbenhavn herhen. Blochs og Bgh[s] Lystspil: De hvide Roser kommer nok frem paa det kongelige Theater, midt i denne Maaned, gid at de to unge Forfattere faae Glde deraf. Dersom Jonas seer det den frste Aften, beed ham da at skrive751 strax til mig et Par Ord derom. Bloch er en meget opmrksom og godmodig Reise Kammerat, kun ikke Morgen duelig, Noget jeg har bemrket er nsten almindeligt med vor Tids Ungdom. Han har megen Interesse for Naturen og glder sig ved Alt hvad han seer, maaskee, da han har Begavelse, det kan bre nogen Frugt. I Dag er det Christihimmelfarts Dag, alle Kirkeklokker klinge, men tunge, vaade Skyer hnge ned af Bjergene, jeg fryser, jeg som i den senere Tid har vret aldeles som delagt af Varmen, denne venter jeg ikke at gjenfinde fr vi naae ned til Garda Sen.–Hils Deres Kone, Louise, Jonas, Drevsens og Linds. Fra Einer havde jeg haabet at finde Brev her i Innsbruck, men har intet faaet, det var ogsaa underligt af mig at vente Sligt. Lev nu vel! gid Deres Brev, naar det kommer, aande god Stemning og kun mlde Godt.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost