Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. januar 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: Fredagaften den 4 Januar 1839.

Et nyt, et deiligt Aar med Sommer-Varme og Huuslig Lykke nsker jeg min danske nr havde jeg skrevet Betina, min ssterlige Lucia vil jeg heller sige. Hvorledes gaaer det Deres kjre Fader ! siig ham jeg virkeligt ofte har vret ngstelig for hans Skyld, just fordi jeg ikke vidste hvori hans Sygdom bestod. Fru Lesse sagde at det var Podegra, men den er jo dog til at jage paa Dren; Bldel, som jeg iaften traf hos "Svend Dyring" sagde mig at han leed meget, men at det slet ikke var ddeligt! Alt kan jo da nok blive godt, forstaae kun Lgerne at lindre hans Smerte. Han har det jo saa hyggeligt og godt i Hjemmet, Pleie og kjrlige Ansigter, det er en halv Lgedom. Hils ham smukt fra mig og siig jeg nsker at hver Dag i det nye Aar maa bringe ham Sundheden nrmere! Han maa rigtig med den lille Mama herover til Foraaret. Naar Krokus springer ud, saa springe de to med, men lige til Byen, den store By, saa stor, som det lille Danmark eier den.

Det gamle Aar endte for mig med megen Glde, o jeg kan og br dog ikke klage! Jeg har Erkjendelse, uendelig stor Erkjendelse. Tydskland og Sverrig erobres, det lille Danmark bliver dog tilsidst stolt deraf og siger, "det er dog en satans Karl!" og saa har jeg Danmark med i Posen. Mine Brne-Eventyr er der fem af i Forening med to af Grim og Musus blevet oversat paa svensk og mine giver man Prisen234. Dernst er kun en Spillemand udkommet paa svensk235 og Improvisatoren skal flge236; i "Aftonbladet" er en u[d]frlig Kritik over Spillemanden, godt skrevet, men med en Begeistring for mig, som grndser til Entusiasme, faae det Nummer, det er eet af de sidste og det er i deres Athenum. Gjr Ove Thomsen opmrksom derpaa, det vil vist interessere ham at lse. Man siger deri, at Danmark er et fattigt Land, Handelen er gaaet tilbage, vi have en monarchisk Regjering og vor Indtgt er en Almisse af de andre Nationer, der kaldes: "Sundtolden", og dog staae vi i aandelig Henseende ved Siden af de frste Nationer; mig stter man derpaa frem som den reneste Typus paa Nationens Fremtrden i Poesien, ja nvner Schackespear og Gthe, for at pege hen paa det Individuelle; det Hele er for varmt skrevet, men Alle indrmme dog at det er vel sat sammen. Hvad skal nu jeg, som kun er et Menneske, tro, i Hjemmet er man nrved at trde paa mig og ude er man ligesaa nr ved at give mig frste Rang. Jeg vil slaae lidt af begge Dele, saa staaer jeg paa Middelveien den holder jeg heller ikke af ! Min nste Glde er Viewegs smukke Udstyrelse af mine Brne Eventyr paa Tydsk237 . Har De seet, Statstidenden siger det er et "Phnomeen"! "fr oversatte vi fra Tydsken, nu hente de Brnebger hos os." Bogen er udkommet med tre Billeder. 1. "Keiserens nye Klder", hvor de sidde ved Vven og Kammerherren kommer ind og seer derpaa. 2. Tommelise, siddende paa Svalens Ryg ; ud af alle Blomster flyve Genier og fra Lillien hver sig Prindsen med Guldkronen. 3. Den lille Havfrue hvor hun skjult bag Stenene seer hen paa Strandbreden til Prindsen, der endnu er besvimet; ud af Klosteret komme de unge Piger og Prindsessen finder ham. [Paa]Titelbladet er om mit Navn en Krands, eller rettere, det er indsluttet af to phantastiske Trer; til Hiere sidder lille Ida med Blomsterne, Studenten staaer hos hende, over dem sees Hexen der hjlper Soldaten ned i Tret til venstre sidder den lille Havfrue hos Prindsen, over dem staaer lille Claus og aabner Kisten med Degnen i; hiere oppe flyver den uartige Dreng og verst sidder Tommelise. Under mit Navn flyver Reisekammeraten og pidsker Prindsessen. Vieweg har opfordret mig til at skrive et Bind igjen for nste Juul og dette skal da blive langt rigere udstyret med smukke Staalstik.

I Kunstforeningen var iaftes Lodtrkning, jeg vandt slet intet; eet Stykke gik til Odense, Frlichs Ulve, der forflger en Slde, det har kun kostet 15 Species, Dr. Jakobsen fik det238 . Iaften gik Svend Dyrings Huus for temmeligt tomt Huus, Galleriet derimod var udsolgt. Det er den dde Kone, som trkker der. Faaborg tager sig meget op, eller rettere han bliver mere brugt, hans Stemme er deilig, hans Ydre uheldigt. Jomf: Grann bliver nu hver Gang hun kommer frem modtaget, en re Fru Heiberg ikke kjender. Grann dandser som en Engel, De vil vist henrykkes, hun svver, som Svanefnok i Luften. Det frste Nummer netop, som ved Bortlodningen i Kunstforeningen blev trukket, var, forunderlig nok, Thorvaldsens, han fik Lundbyes Udsigt over Arrese (50 Species). Fru Drevsen der endnu slet ikke kan komme sig efter Kopperne, som hun havde for 1 1/2 Aar siden, har Inflamation i Luftrret frygter [man] og Nytaarsdag, da hun steeg ud af Karreten gleed og faldt hun ved deres Port, saa Knet er blevet slemt for[slaaet] og hun ligger i svr Pine, den stakkels, kjre Kone ! Alle Brnene have Kighoste til, og spanske Fluer drages hun med, det er en tung Begyn- delse i Aaret. Wulle bliver Dag for Dag elskvrdigere, hun kan nu af sig selv nikke naar jeg kommer og sige Aers. Deres Tante er god ! I Dag har Rantzau-Breitenburg hdret mig med en vesit. han var ogsaa glad over mine tydske Erobringer men hvor skal jeg faae Frankerige og Engeland? De to store Magter maa jeg have fr faaer jeg ingen Frist! Har man disse, da har man hele Europa og Lunten med239 . De kan ikke tro hvor hyggeligt og godt jeg har det i Hotellet. Konferensraad Collin og alle Damerne vare forleden hos mig til Thee; Louise stod for Skjnken. Folk begynde nu ogsaa at hylde mig lidt og min Skrder har jeg givet Instrux at skabe mig om til en Laps! Paa Sndag trder jeg op i en ny Skikkelse, eller rettere en forbedret Udgave, bare det vil blive trt, for ellers kan jeg ikke gaae i de Beenklder.Gid at De snart kunde faae mig at see! naa, nu er jeg nok naiv ! Gud bevar os! vogt Dem for Forfngeligehed, det er en skrkkelig Last og delgger idetmindste Finantserne. Kjrlige Hilsener til alle Sstrene, Moderen, Faderen, Tanten ?og Frken Schleppegrell.

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus