Dato: 9. maj 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Insbruck den 9 Mai 1872.

Kjre Fru Koch!

Nu er det allerede en Maaned siden jeg reiste fra Kjbenhavn; jeg veed slet ikke hvorledes De og Deres have det. Med Fru Drevsen i Rosenvnget, gaaer det op og ned, hos Collins i Tvergaden skrider det langsommeligt frem med Sundhed og Humeur, dertil kommer nu Efterretninger om at der er saadant uroligt Rre hjemme, det forstemmer mmig. Min Reisekammerat Villiam Bloch er godmodig og opmrksom, men ikke saa livlig som jeg havde tnkt mig; han har imidlertid stor Interesse for Naturen og er modtagelig for hvad han seer. Reisen hjemme fra gik over Odense, hvor vi bleve et Dgn, og ligesaa lnge i Hamborg. Da vi naaede Hanover saae vi de frste udsprungne Frugttrer og da vi over Leipzig vare naaet til Dresden stod Alt i hele den deilige Foraarsfriskhed, som Maimaaned kan give. - / Den kjre Fru Serre, for hvis Skyld jeg havde lagt Veien over Dresden, og lovet at vre hos paa hendes Fdselsdag, fandt jeg saa syg, at man ikke strax turde undertte hende om at jeg var indtruffet, i det man frygtede at hun der ved skulde komme i en Sindsbevgelse, der kunde virke skadeligt paa hende. Frst Dagen efter min Ankomst erfarede hun mit Besg og jeg saae daglig til hende den Tid jeg blev i Byen. Hos Raaslffs tilbragte jeg en livlig Middag og ved Afreisen bragte Moder og Datter mig en smuk Bouquet. Prag laae svbt i mrke Skyer det var en kold regnfuld Dag, men da vi naaede Brunn lyste der den varme Sommer. Ja, altforvarmt var der, og denne Varme tog til i Wien, hvor vi bleve een Uge, saa at det var hist ubehageligt at gaae i Gaderne.Operaen frembd, Mozarts Don Juan, / og en anden Aften, den store tomme Prakt Ballet: Flick und Flock, hvori vor Landsmand Julius Price udfrer Hovedrollen.

I Hanover hrte vi Meyerbeers Africanerinden og i Dresden Wagners "den flyvende Hollnder", ligesomogsaa Shakspeares Tragedie Otello. - I Linz var det deiligste milde Sommerveir og aftenen utrolig smuk nede ved Donau, der maiesttisk og stor skjd sig frem mellem de skovgroede Bjerge. - I Salsburg, der ligger srdeles deilig, besgte vi Mozarts Fdehuus og den gamle Gaard hvor Dr Theophrastus Bombastus Parazelzus levede. Her slap os det varme, herlige Veier; inde i Tyrols Bjerge fik vi Regn og sov iforgaars i et daarligt Hotel, rettere Vertshuus i den lille Bjer[g]by, Kupfstein, i Dag og igaar boe vi kongeligt, i det frste Hotel i Innsbruck. /

Nu gaaer veien mod Lago di Garda og Verona, men glder De mig med Brev i Lbet af en Uge da send det til Innsbruck i Tyrol poste restante; skriver De senere maa det gaae til Mnchen poste restante. Hils Deres Brn og Brnebrn. Af Brev hjemme fra, hrer jeg at Grundtvig er meget syg. Hvorledes staaer det til? - Gid at jeg maa hre at Alt staaer vel til hjemme. Jeg veeed at De og Deres Brn ikke glemme

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 369, 7023-26)