Dato: 18. maj 1872
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

710. Fra E. Collin.

Efter Afsendelsen af mit og Jettes sidste Brev (af 14de)–hvilket jeg haaber at De modtager eller har modtaget'ndash;ankom indlagte Anmodning om Deres Haandskrift in duplo. Manden har ganske rigtigt sendt 2 Dimer til at betale Portoen med; dem skal jeg gjemme til Dem. Jeg forudsætter, at De gaaer ind derpaa, og meddeler derfor den fuldstændige Adresse paa den ligeledes sendte Convolut:

Msr. F. M. Steele

Marqvette el. Margarete?

Da jeg ikke kan læse det sikkert sender jeg Convoluten selv. Vil De have en engelsk Inscription paa den ene Seddel, kan den laanes af Brevet, kun forandret til:

To my friends on »the other side of the water«.

Jeg tør ikke opsætte Brevets Afsendelse længere; jeg har blandt andet ogsaa at skrive til Jonas, som Morgen forhaabenlig kommer til Stockholm.

Ingeborg har atter havt et Tilbagefald. Jonna kom iovergaars ind med Einar, som ikke vil blive længere paa Christinelund. Idag er han reist til et koldt Bad ved Christiania. Ingeborg er'ndash;som alle de Andre'ndash;dybt bedrøvet, men hengiven i sin Skjæbne.

Deres hengivne

18 Maii 1872.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost