Dato: 24. maj 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

München 24 Mai 1872

Kjære Fru Scavenius!

Fra Wien tilskrev jeg Deres Naade og havde det Haab at paa Udreisen eller Hjemfarten over Innsbruck skulde jeg der have den Glæde at modtage Brev og høre hvorledes Alt stod til paa det hjemlige Basnæs, men til min Sorg, jeg har intet Brev modtaget, jeg vil dog endnu haabe at Deres Naade er vel og Alt ved det gode Gamle. Fra Wien reiste jeg med min unge Reiseven Hr Bloch, først til Salzburg, derfra til Innesbruck hvor vi pludseligt fra den varme Sommer, kom ind i Vinteren; Sneen fygede, Kulden var megetstærk og oppe paa Brenner laae Sneen næsten en Alen over skinnerne; ved Botzen kom vi ned i deiligt Foraarsveir og da jeg ved Mari, paa den italienske Grændse, tog en aaben Vogn og kjørte Bjergveien ned til Riva, havde vi Solskin og Naturdeilighed i riig fylde. Gardasøen laae solbestraalet, gjennemsigtig og grøn, men neppe havde vi været en Time ned i Hotellet, før Skyer fra Bjergene sænkede sig, Regnen skyllede ned og vedblev endnu paa tredje Dag da vi med Dampskib gik over til Desenzano i Italien. Jeg overraskede nu Bloch med at føre ham til Venedig, der laae udenfor Reiseplanen og han var aldeles lykkelig. Fire Dage bleve vi i denne underlige, stille By og gik da tilbage over Verona og Botzen. Alperne saae vi nu i Sollys, men i Innsbruck havde jeg det uheld at falde og slaae mig temmelig slemt, Knæ, Hofte, Skulder, Vexler endnu med alle Regnbuens Farver og lige over Næsen fik jeg en Flænge, som Blodet flød ud af; jeg maa imidlertid takke Gud at jeg ikke brød Lemmerne itu, men har endnu Smerte, især i Tindingen, saa at Touren her til München var mindre behagelig. Geheimerat Gietl, Kongens gamle Livlæge, som i mange Aar er min Ven, trøster mig med at om et par Dage er det Onde overstaaet; jeg tænker derfor allerede i morgen at reise til Nürnberg og derfra gaaer det livligt, om Gud vil, hjemad. Nu vilde jeg gjerne vide om Deres Naade og den kjære Otto Scavenius ere paa Basnæs, om de ville see mig der en otte Dags Tid, eller hellere ønske at jeg kommer senere paa Sommeren. Jeg beder derfor Deres Naade skrive et par Ord til mig herom, men jeg maa have disse i Hamborg før denne Maaneds Udgang, (Hamborg poste restante). Efter den Skrivelse stiller jeg min hjemfart enten til Kjøbenhavn eller til Basnæs og skal da betids mælde Deres Naade Dag og Time jeg indtræffer i Korsør. Hils den kjære Otto og Fru Luzia paa det hjerteligste fra Deres Naades

Taknemmelig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus