Dato: 25. maj 1872
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

711. Fra E. og Henriette Collin.

Uagtet jeg ikke kan indsee, hvorledes et idag afsendt Brev skal kunne naae Dem i Nrnberg, vil jeg dog iflge Deres nske skrive et Par Ord; Risicoen er da ikke saa stor. Deres Brev af 20de kom hertil d. 24de; dette Brev vil altsaa neppe naae sit Maal fr d. 30te; Og da kan De jo ikke vre i Nrnberg, naar De vil vre her d. 1ste el. 2den Junii, da De jo gjr korte Dagreiser. Men for Mulighedens Skyld skriver jeg og bemrker frst, at Odense borgerlige Skyttelaug har indbudt Dem til dens Fest d. 28te dennes, antagende at De er hjemme. Det var ellers noget for Dem: Udmarschen fra Torvet skeer Kl. 7 1/2 Morgen. Dette Brev infolio – som desuden var til Unytte – egnede sig ikke til Afsendelse til Dem. Svaret skulde adresseres til H. C. G. Holbeck; det opstter De vel til De kommer hjem.

Hermed et idag ankommet amerikansk Brev.

Om Rosenvnget, Einar og deslige vil Jette vel skrive; jeg maa holde op, da jeg skal skifte Grd-Omslag; det gaaer nemlig ikke rigtig godt med mig i denne Tid.

Deres

25/5 72

E. Collin.

Kjere Andersen

Edvard skriver at det ikke gaar rigtig godt i disse Dage, og det er for saavidt sandt som der er megen Hvelse og Rdhed i de syge Dele og han maa atter begynde med Grdomslag – men jeg har havt en lang Samtale under 4 ine med Studsgaard idag og han har fuldkommen beroliget mig – men mener at der maaskee atter vil komme en Byld – i alle Tilflde er der noget som skal bane sig Vei ud.–

Ingeborg har det bedre og har Lov til at staae lidt op, men hun har ingen Lyst dertil. – Einar er reist til Christiania med sin Ledsager den unge Dr. Pauli, de boe forelbig hos Valdemar indtil den 1ste Juni da Badesaisonen aabnes ved Grefsen, 1/2 Miil fra Byen. . .

Fra Jonas kommer meget forniede Breve – han er fortjuset over Stokholm og agter sig en Svip op til Upsala'ndash;

Lev vel til vi sees kjere Andersen, her eller paa Ellekilde.

25 Mai Lrdag

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost