Dato: 3. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Hamborg den 3 Juni 1872.

Kjære Fru Scavenius!

For nogle Timer siden kom jeg til Hamborg og modtog Deres hjerteligt velkomne Brev. Hjerteligt Tak! De er altid saa velsignet god mod mig. Jeg har det imidlertid ikke ganske godt. Mit uheldige Fald i Tyrol har endnu sine Følger; jeg tog ingen Læge, men som jeg tidligere har forsøgt, badede jeg de ømme Steder med Arnika, denne har min Hud ikke kunde taale og nu en otte Dage efter Faldet ere de badede Steder blevne røde inflammerede, jeg har en Brænden deri, og dersom denne ikke aftager i de første to Dage, da tør jeg ikke vove mig til Basnæs, hvor det vil blive for stor en besværlighed at faae Lægen til at see efter og give Raad. Jeg vil dog imidlertid see før jeg ganske opgiver at komme til det kjære Basnæs paa hjemtouren. Jeg bliver her i Hamborg i morgen over og om Gud vil tager jeg herfra Onsdag saa tidligt at jeg kan naae Fredericia ud paa Eftermiddagen, overnatte i det ny Hotel der og da første Torsdag aften naae Korsør, hvorfra jeg flyver til Basnæs eller Kjøbenhavn. Jeg skal fra Fredericia sende Telegram til Skjelskør om min Bestemmelse og vil da overnatte Torsdag Nat i Korsør, dersom Vogen da Fredag Morgen maa afhente mig. Skulde jeg nu have den Sorg ikke at komme strax til Basnæs, men maa gaae til Kjøbenhavn, vil jeg haabe at være helbredet en 14 Dage efter saa at jeg da kan flyve ud til den velsignede gamle Gaard og de kjære Mennesker der som saa trofast og vedvarende tage Deel i mit Vel og Vee! Hils den kjære Otto Scavenius og Vennerne paa Borreby.

Deres taknemmelige

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus