Dato: 3. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Hamborg den 3 Juni 1872.

Kjre Fru Scavenius!

For nogle Timer siden kom jeg til Hamborg og modtog Deres hjerteligt velkomne Brev. Hjerteligt Tak! De er altid saa velsignet god mod mig. Jeg har det imidlertid ikke ganske godt. Mit uheldige Fald i Tyrol har endnu sine Flger; jeg tog ingen Lge, men som jeg tidligere har forsgt, badede jeg de mme Steder med Arnika, denne har min Hud ikke kunde taale og nu en otte Dage efter Faldet ere de badede Steder blevne rde inflammerede, jeg har en Brnden deri, og dersom denne ikke aftager i de frste to Dage, da tr jeg ikke vove mig til Basns, hvor det vil blive for stor en besvrlighed at faae Lgen til at see efter og give Raad. Jeg vil dog imidlertid see fr jeg ganske opgiver at komme til det kjre Basns paa hjemtouren. Jeg bliver her i Hamborg i morgen over og om Gud vil tager jeg herfra Onsdag saa tidligt at jeg kan naae Fredericia ud paa Eftermiddagen, overnatte i det ny Hotel der og da frste Torsdag aften naae Korsr, hvorfra jeg flyver til Basns eller Kjbenhavn. Jeg skal fra Fredericia sende Telegram til Skjelskr om min Bestemmelse og vil da overnatte Torsdag Nat i Korsr, dersom Vogen da Fredag Morgen maa afhente mig. Skulde jeg nu have den Sorg ikke at komme strax til Basns, men maa gaae til Kjbenhavn, vil jeg haabe at vre helbredet en 14 Dage efter saa at jeg da kan flyve ud til den velsignede gamle Gaard og de kjre Mennesker der som saa trofast og vedvarende tage Deel i mit Vel og Vee! Hils den kjre Otto Scavenius og Vennerne paa Borreby.

Deres taknemmelige

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus