Dato: 3. juni 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed, 3. Juni 1872.

Min kjre Andersen! -- -- Af Deres lille Epistel seer jeg med Bedrvelse, at De ikke er ganske vel, og at De kan ventes hertil paa Onsdag. Hvad det Frste angaaer kan jeg berolige Dem aldeles, thi jeg kjender af Erfaring de hyppige Flger af Brugen af Arnika, der dog ikke har det mindste ngstelige ved sig. Lidt Taalmodighed vil bringe "all right". Hvad det andet Punkt angaaer, vil jeg foreslaae, at De istedetfor at drage ind i Nyhavn hos Deres "donna del lago" vil tage ud paa "Rolighed" hos Deres Plejemoder, som skal forsge at stte godt Mod i Dem. Her er saa dejligt sommerfriskt, Fuglene kviddre saa herligt og forsamle sig i store Mngder for som med eet Nb at synge et Velkomst-Kor til re for ham, der fremfor alle Andre forstaaer og udbyder deres Sprog og deres Lovsange. Paa Onsdag Kl. 10 1/2 skal Vognen hente Dem paa Banen, dersom jeg ikke faaer Telegram med anden Besked. -- I al Hast et hjerteligt nske om god Bedring og en lykkelig Hjemrejse samt Hilsen til Bloch fra Deres altid hengivne

D. M.

Tekst fra: Niels Oxenvad