Dato: 4. juni 1872
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

713. Fra Henriette Collin.

Ellekilde 4de Juli [1872]

Lige i det ieblik Vognen holdt for Dren for at bringe os til Jernbanen i der skulde fre os til Ellekilde, kom Deres Brev kjere Andersen, og jeg skylder Sandheden at tilstaae at jeg fik mig en lille Latter over Deres Fald mellem Bjergene som Aviserne med stor Hensynsfuldhed kalder Deres uskyldige Saltomortale ud af Sengen.–Af Deres egen Beskrivelse seer jeg at De var sluppet godt derfra og det vil trste Dem at hre at saavel Sophie Pedersen som Frken Suenson som reiser med dem, have fristet samme Skjbne for ganske nylig.–Nu sidder De hyggeligt og smukt paa det skjnne Bassns; og der fra gaar det til Abrahams Skjd paa Rolighed –jo De har det godt kjere Andersen! og derover skal vi Alle glde os.–

Vi have nu vret her siden Fredag og her er velsignet deiligt og ingenlunde koldt, men Edvard har det ikke rigtig godt og lider af Mathed og nervsitet, de sidste Dage i Byen var han mindre rask og der er hver Dag lidt iveien med ham'ndash;Gud give Opholdet herude snart maa bringe ham hans gamle Sundhed tilbage'ndash;Hvis De har faaet Brev fra Familien i Kjbenhavn saa veed De kjere Andersen, at Louises og Viggos Forlovelse nu ikke er nogen Hemlighed lnger, og jeg veed at De med Deres gamle trofaste Venskab for os vil modtage denne Meddelelse[.] Om Einar er, saavidt jeg veed, intet Nyt at melde, han har begyndt sin cour ved Grefsen og Paulli som ledsager ham gjr et srdeles godt Indtryk paa Alle, som en forstandig og besindig ung Mand, som er sit vanskelige Hverv voxen'ndash; om Ingeborg veed jeg kun at hun i Sndags havde det temlig daarligt og atter lidende af de gamle Smerter.

Lev vel kjere Andersen og naar det bliver rigtig Sommervarmt og Blikstille en Dag saa besg Ellekilde.

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost