Dato: 4. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Hamborg den 4 Juni 1872.

Kjre Fru Melchior. I denne Morgen har jeg besgt Deres Hr Broder og han har indbudt mig og Bloch til Middag. Han vilde endelig at jeg skulde gaae til hans Lge og tale om mit Befindende og jeg gjr det, men er lidt ngstelig for at hre ham udtale sig. Det blev mig derfor en stor Beroligelse i dette ieblik at modtage Deres velsignede Brev og hre Deres Udtalelse om Arnika og ligesaa Hr Dr: Marcus Trst. Jeg har aldeles ikke kommet Vand i Arnikaen, jeg lagde den aldeles ublandet paa og tidt og ofte; det er endnu i Dag det samme med det inflammerede Udseende, men vrst er det at nu begynder Tindingen ogsaa at nupres og bliver rd, paa den brugte jeg meget lidt Arnika, da jeg var bange for at det skulde berre iet, men jeg har Hede og Hvelse i Tinding og Kind.- Hvor jeg dog plager Dem med min Jobsiade. Hvorfor jeg ivrigt strax skriver er over Deres Meddelelse at De imorgen Aften, Onsdag vil sende Vogn ud paa Banegaarden, jeg kommer ikke da. Jeg forlader Hamborg, om Gud vil, imorgen tidlig, reiser ikke lnger end til Fredericia, hvorfra jeg har lovet Fru Scavenius at telegraphere til hende om jeg reiser lige til Basns eller til Kjbenhavn. Fr Torsdag naaer jeg ikke Korser og skal da telegraphere om jeg kommer om Aftenen eller frst med Fredags-Morgentog. Bloch troer jeg kommer Torsdag aften. Nu gaaer jeg til Deres Broders Lge, som jeg vil haabe ikke nedbryder den Fortrstning Deres Skrivelse har bragt mig. Tak og atter Tak! Gud glde og velsigne Dem og Deres. Hjerteligst

H. C. Andersen. E.S. Hjertelig Hilsen og Tak fra W.Bloch

Tekst fra: Niels Oxenvad